Spring til indhold
Nyhed

Odense Bæredygtighedsråd trak fulde huse til arrangementet CSR og Bæredygtighed

14-10-2016

- Det var skønt at se Festsalen fyldt med CSR-interesserede spørgelystne deltagere. Mange snakker om at CSR er fremtiden. Men efter fire spændende oplæg stod det helt klart, at CSR i allerhøjeste grad er nutid på Fyn, siger Anker Boye.

 

Med arrangementet inviterede Odense Bæredygtighedsråd – i samarbejde med bl.a. Udvikling Fyn, MiljøForum Fyn, Fynsk Erhverv, LO Fyn, DI Fyn og IDA Fyn – til en eftermiddag fyldt med inspiration til, hvordan virksomheder kan arbejde med CSR og bæredygtighed herunder, hvordan indsatsen kan løftes i samspil med lokale organisationer.

 

Tre markante oplægsholdere fra fynsk erhvervsliv gav deres bud på, hvordan der skabes rammer for CSR og bæredygtighed i virksomheder.

 

Vicky Engsted, Group Marketing Manager ved Sanovo Technology Group fortalte, at virksomhedens CSR-arbejdet tager udgangspunkt i FN’s Global Compact:

 

- Vi har opdelt Global Compact i tre centrale fokusområder som er mennesker, kloden og økonomi. Hele CSR-indsatsen er samlet under begrebet Company Karma, som er en holistisk tilgang til CSR-begrebet. Vores Company Karma dækker, ud over traditionelle CSR-initiativer som fx reduktion af energiforbrug, over alt fra medarbejderne som viser samfundsansvar ved frivilligt at træne det lokale fodboldhold, til at vi leverer gratis udstyr til en farm i Swaziland.

 

Flemming Bruun Mortensen, proceskoordinator ved Danske Fragtmænd fortalte, at virksomheden i en årrække har arbejdet strategisk med CSR:

 

- Vores fokus ligger på hovedområderne arbejdsmiljø, medarbejdere, sikkerhed, miljø og sociale forhold. Indsatsen spænder vidt og handler således bl.a. om opkvalificering af medarbejdere, forebyggelse af arbejdsulykker, CO2 reduktioner, trafiksikkerhed for skolebørn m.m. Derudover har vi et mangeårigt samarbejde med jobcentre og uddannelsesinstitutioner i forhold til at hjælpe udsatte ledige ind på arbejdsmarkedet.

 

Lars Friis Christensen, direktør og partner ved Skjøde A/S fortalte, at virksomhedens CSR-arbejder spænder vidt:

 

- I Skjøde har vi fokus på grupper, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet og mener, at en mangfoldig medarbejdersammensætning skaber innovation. Sammen med medarbejderne udvikler og fastholder vi et godt arbejdsmiljø. Endelig arbejder vi også med effektiv udnyttelse af ressourcer fx ved reduktion af CO2-udledninger og affaldshåndtering.

 

Ved konferencen var der også oplæg ved Steen Hildebrandt som er professor og Ph.d. i organisations- og ledelsesteori. Han pointerede, at om blot få år vil bæredygtighed i bred forstand være en nødvendighed for danske virksomheder. Forventningerne til virksomheders indsats på CSR-området vokser nemlig i disse år og er i flere brancher et vigtigt konkurrenceparameter. Han argumenterede for, at de virksomheder der fremadrettet tænker bæredygtigt, vil blive foretrukket af leverandører og forbrugere og få en fordel, samtidig med at det er til gavn for både miljø og mennesker.

 

Konferencen CSR og Bæredygtighed blev holdt med 150 deltagere i Festsalen på Odense Rådhus d. 13. oktober 2016.

 

Om Corporate Social Responsibility (CSR)

Virksomheder som arbejder med CSR tager samfundsansvar og skaber vækst for både virksomhed og samfund ved at håndtere sociale, miljømæssige og etiske udfordringer i dialog med deres interessenter. På dansk hedder CSR også ”Virksomhedens samfundsansvar”. CSR-arbejde kan fx være:

 

  • At arbejde systematisk med miljø- og energiledelse.
  • At stille krav til leverandører om at overholde menneske- og arbejdstagerrettigheder.
  • At samarbejde med leverandører om at forbedre sociale og miljømæssige forhold.
  • At arbejde for at forbedre medarbejderforhold og arbejdsmiljø internt i virksomheden.
  • At arbejde for at udsatte ledige kommer tættere på arbejdsmarkedet.
  • At udvikle nye produkter, der indeholder en social eller miljømæssig dimension.