Spring til indhold
Nyhed

Odense Bæredygtighedsråd og odenseanske erhvervsaktører sætter vækst, CSR og bæredygtighed på dagsordenen

19-09-2016

Det er tredje år i træk, at Odense Bæredygtighedsråd sætter fokus på vækst, CSR og Bæredygtighed i samarbejde med Fynsk Erhverv, MiljøForum Fyn, Udvikling Fyn, DI Fyn, LO Fyn og IDA Fyn. Anker Boye, formand for Odense Bæredygtighedsråd glæder sig over opbakningen til arrangementet: - I Bæredygtighedsrådet er vi er glade for at samarbejde med byens erhvervsaktører om at lave dette arrangement, som skaber rammerne for, at lokale virksomheder og andre interesserede aktører kan udveksle erfaringer og blive inspireret til at arbejde med samfundsmæssig ansvarlighed og udnytte forretningspotentialet i CSR. Det er jo til gavn for virksomhedernes og byens vækst, fortæller Anker Boye.

 

Konferencen indledes af professor, foredragsholder og forfatter Steen Hildebrandt, som giver sit bud på, hvorfor vækst og bæredygtighed ikke behøver at være hinandens modsætninger.

 

Tre oplægsholdere fra fynsk erhvervsliv giver deres bud på, hvordan de helt konkret arbejder med CSR og bæredygtighed i deres virksomhed:

 

  • Vicky Engsted, Group Marketing Manager ved SANOVO TECHNOLOGY GROUP Hos SANOVO TECHNOLOGY GROUP tager CSR-arbejdet udgangspunkt i FN’s Global Compact. Hele CSR-indsatsen er samlet under begrebet Company Karma. Den grundlæggende filosofi i Company Karma er ”doing good while doing business”- altså at drive forretning på en måde, hvor virksomheden gør noget godt for andre, samtidig med at den skaber værdi for virksomheden.

 

  • Flemming Bruun Mortensen, Proceskoordinator ved Danske Fragtmænd Danske Fragtmænd har i en årrække arbejdet strategisk med CSR. Indsatsen spænder vidt og handler således bl.a. om opkvalificering af medarbejdere, forebyggelse af arbejdsulykker, CO2-reduktioner, trafiksikkerhed for skolebørn m.m.

 

  • Lars Friis Christensen, Direktør og partner ved Skjøde A/S CSR og bæredygtighed er integreret i forretningsmodellen hos Skjøde, som for nyligt rundede en halv milliard i omsætning. Skjøde fokuserer på grupper, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet og arbejder ligeledes med effektiv udnyttelse af ressourcer fx ved reduktion af CO2-udledninger og affaldshåndtering.

Tid: Torsdag den 13. oktober 2016, kl. 15.00-17:30.

Sted: Festsalen på Odense Rådhus.

Pris: Gratis.

Tilmelding: Efter ”først til mølle” princippet via http://www.odense.dk/baeredygtighedsraad

Angiv venligst ved tilmeldingen, om der er behov for specielle hensyn som fx behov for døvetolk.

 

Læs mere i den vedhæftede indbydelse eller online via dette link: http://kortlink.dk/odense/n9fb

 

Om Corporate Social Responsibility (CSR)

Virksomheder som arbejder med CSR tager samfundsansvar og skaber vækst for både virksomhed og samfund ved at håndtere sociale, miljømæssige og etiske udfordringer i dialog med deres interessenter. På dansk hedder CSR også ”Virksomhedens samfundsansvar”. CSR-arbejde kan fx være:

  • At arbejde systematisk med miljø- og energiledelse.
  • At stille krav til leverandører om at overholde menneske- og arbejdstagerrettigheder.
  • At samarbejde med leverandører om at forbedre sociale og miljømæssige forhold.
  • At arbejde for at forbedre medarbejderforhold og arbejdsmiljø internt i virksomheden.
  • At arbejde for at udsatte ledige kommer tættere på arbejdsmarkedet.
  • At udvikle nye produkter, der indeholder en social eller miljømæssig dimension.

 

Om Steen Hildebrandt

Steen Hildebrandt har i mange år beskæftiget sig med CSR, bæredygtighed og ledelse. I sit foredrag vil han argumentere for, at vækst og bæredygtighed ikke er hinandens modsætninger, og at vækst er meget andet end kortsigtet økonomisk og materiel vækst. Steen Hildebrandt gør i foredraget op med en del af den vækst-, og økonomitænkning, der har udviklet sig gennem de sidste mange år og understreger, at vækst også handler også om bl.a. dannelse, uddannelse, miljø, livskvalitet, samarbejde og empati. Foto af Steen Hildebrandt er vedhæftet.

 

Om Odense Bæredygtighedsråd Odense Bæredygtighedsråd er bredt sammensat på tværs af private og offentlige aktører og har medlemmer, der har kompetencer inden for bl.a. miljø, sundhed, økonomi og sociale forhold. Ud over det årlige arrangement ”CSR og Bæredygtighed”, uddeler Rådet også Odense Bæredygtighedspris til et odenseansk tiltag (virksomhed, organisation el. samarbejdsprojekt), som har gjort sig særligt bemærket med enten nye bæredygtige initiativer eller ved videreudvikling af allerede eksisterende initiativer.