Spring til indhold
Nyhed

Nyt velfærdsteknologisk hus til plejepersonalet i Odense Kommune

22-06-2016

Flere og flere velfærdsteknologier bliver implementeret i landets kommuner. Det gælder også i Odense, hvor man på ældre- og handicapområdet i mange år har gået forrest, når man taler om velfærdsteknologi. Men med et sådan fokus på hjælpemidler og teknologi følger også et ansvar for at få klædt medarbejderne godt på.

 

Rådmand for Ældre- og Handicapforvaltningen, Brian Skov Nielsen, ser et stort potentiale i velfærdsteknologi:

 

”Velfærdsteknologi hjælper mennesker med igen at kunne klare ting, som vi andre tager for givet – og vi ved, at større selvstændighed giver livskvalitet og glæde i hverdagen."

 

Derfor er han meget begejstret for etableringen af det nye velfærdsteknologiske læringshus:

 

”Vi skal give vores personale de bedste forudsætninger for at arbejde med velfærdsteknologi, så de kan blive en drivende kraft i implementeringen. Det mener jeg, Knuds Hus kan være med til. Her kan personalet nemlig blive dus med de teknologier, vi har på hylderne, så de i endnu højere grad kan opfordre til, vejlede i eller understøtte borgerne i brugen af velfærdsteknologi,” fortæller Brian Skov Nielsen.

 

Hvad findes der, og hvordan virker det?

Knuds Hus skal derfor understøtte to væsentlige ting: Det skal give medarbejderne et større produktkendskab, så de i højere grad kan vejlede omkring de løsninger, som kan fremme selvstændigheden og livskvaliteten hos den enkelte borger. Og det skal give medarbejderne mulighed for at afprøve produkterne, før de møder dem i borgernes hjem, så de højere grad kan instruere i brugen af og give den fornødne support ift. velfærdsteknologier og hjælpemidler.

 

Derfor bliver Knuds Hus et læringshus, som medarbejderne med jævne mellemrum kan besøge for at få opfrisket deres viden på velfærdsteknologifronten. Det harmonerer med tanken om, at der hele tiden vil være et flow i ”udstillingen”, så nye ting vil blive præsenteret side om side med de mest gængse, som er standard-udstyr i Knuds Hus.

 

Hvorfor dette fiktive miljø?

Formålet med at etablere dette fiktive hjem, Knuds Hus, er, at få hjælpemidler og velfærdsteknologi vist i deres ”naturlige” miljø. For det er én ting, at se en selvkørende støvsuger i en papkasse og læse instruktionsmanualen dertil. Men det er noget helt andet at få lov til at se med egne øjne, hvad maskinen kan og ikke kan samt gøre sine egne erfaringer hands on.

 

Det nye tiltag, Knuds Hus, er målrettet medarbejderne i Odense Kommune. Det er ikke åbent for borgere.