Spring til indhold
Nyhed

Nyt samarbejdsforum skal styrke dialogen med forældre til børn med handicap

07-06-2016

Siden sidste sommer er forældre til børn med handicap og Børn- og Ungerådmand, -direktør, Familie og Velfærds chefen, samt centerleder for Børne- og Ungerådgivningen mødtes til en række dialogmøder for at styrke den løbende dialog omkring arbejdet med børn og unge med handicap i kommunen.

 

Dialog har der selvfølgelig altid været, men det har vist sig, at der var et konkret behov for at opprioritere den direkte dialog med forældrene udenfor den almindelige sagsbehandlingssituation.

 

Et ønske om et formaliseret samarbejdsforum opstod i forbindelse med et dialogmøde i efteråret, og ved dagens møde i Børn- og Ungeudvalget godkendte politikerne oprettelsen af et fireårigt forum. Med forummet får alle partner et sted at mødes for at tale sammen og sætte tingene ind i et bredere perspektiv.

 

- Jeg er glad for oprettelsen af det nye samarbejdsforum. Når man skal finde gode løsninger er det en forudsætning at man taler godt sammen. Det nye samarbejdsforum sikrer en tæt kontakt og en løbende samtale mellem forældrene til handicappede børn og Odense Kommune, siger hun rådmand for børn- og ungeområdet, Susanne Crawley Larsen (R) og fortsætter:

 

- Det er min klare forventning, at vi med dette forum kan sikre klar kommunikation imellem alle parterne indenfor Børne-og Ungerådgivningen. Her skal udfordringer, fremtidsmuligheder og forventninger kunne vendes i et formelt forum. Forældrene til børn med et handicap vil forhåbentlig opleve en forvaltning, der lytter, og at man sammen bliver klogere.

 

Handicaprådet er blevet hørt i forbindelse med forummets oprettelse og bakker klart op om oprettelsen af et forum, der kan give parterne på området et sted at mødes.

 

Første møde skal i kalenderen

Den 21. juni inviteres alle forældre til et barn med handicap, som har en sag i Børn- og Ungerådgivningen, til informationsmøde og valg af forældrerepræsentanter til det nye samarbejdsforum.

 

Forummet består af seks forældrerepræsentanter, en repræsentant fra handicaprådet og fire ansatte fra Familie- og Velfærdsafdelingen i Odense Kommune. Alle forældrerepræsentanter vælges for en toårig periode.Forummet mødes fire gange om året. Det første møde sættes i kalenderen i forbindelse med mødet den 21. juni.

 

Det nye forum har en tidshorisont på fire år, hvorefter det vil blive evalueret og indstillet til fortsættelse/nedlæggelse hos Børn- og Ungeudvalget.