Spring til indhold
Nyhed

Nye tiltag på Frederiksgade

11-03-2016

- Trafikken i Frederiksgade er en udfordring, og det er derfor vigtigt, at vi til stadighed udfordrer os selv og hinanden på, om vi kan lave tiltag og finde nye løsninger, der højner sikkerheden. Dette arbejde fortsætter vi med, men lige nu er jeg glad for, at der ud over den øgede bevågenhed fra politiets side også tages to konkrete initiativer, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind.

 

De to initiativer er rettet mod at øge sikkerheden i Frederiksgade ved at sænke hastigheden og øge opmærksomheden blandt cyklisterne. I uge 11 udvides den eksisterende 30 km/t-zone på Georgsgade og Christiansgade således til også at omfatte den såkaldte 2-1 strækning på Frederiksgade. Herudover vil der blive optegnet stiplede linjer ved cykelbanernes ophør og overgang til 2-1 strækningen.

 

- Jeg er rigtig glad for, at vi har fået politiets tilsagn om, at de vil give Frederiksgade en øget bevågenhed den kommende tid. Når vi i Frederiksgade samtidig skærper alle trafikanternes opmærksomhed på 2-1 strækningen, har vi taget endnu et skridt i den rigtige retning, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind og fortsætter:

 

- Lige nu er der ikke en gangbar løsning, der samlet set løser den trafikale udfordring i Frederiksgade. Det er derfor vigtigt, at vi sammen forsøger at afbøde konsekvenserne af Thomas B. Thriges gades lukning og tager et fælles ansvar for at passe på hinanden.

 

By- og Kulturforvaltningen arbejder på et samlet overblik over de eventuelle yderligere muligheder, der er i Frederiksgade. Dette overblik vil blive fremlagt for politikerne i By- og Kulturudvalget den 5. april 2016.