Spring til indhold
Nyhed

Nye oplevelser langs Odense Å

14-10-2016

I Odense by kan man hver dag nyde en frodig ådal, der strækker sig gennem byen fra syd til nord. Odense Ås forløb gennem bymidten rummer unikke muligheder for sociale og fysiske aktiviteter i naturomgivelser. Nogle af områderne langs åen er dog så sumpet, at det er svært at komme til de fine naturoplevelser helt tæt på vandløbet.

 

Med projektet ”Ud i det blå – Odense Å” arbejder Odense Kommunes By- og Kulturforvaltning på at gøre åen endnu mere tilgængelig i fem områder: Munke Mose, Kulturbotanisk have, Ellesumpen, Christiansgade og bag Albani. Der er desuden sat fokus på at få fortalt om Odense Ås mange herligheder, historier og dyreliv med 30 skilte fra syd til nord.

 

Det gode liv leves langs Odense ÅOdenseanerne kender og bruger i høj grad allerede åen og stierne langs med åen. Gennem mange år har Odense Kommune haft fokus på at udvikle og forbedre forholdene omkring åen, så odenseanerne kan bruge åen rekreativt.

 

- Det er i sandhed en gave for en stor by som Odense at have en grøn og blå kile ind gennem byen. Åen bringer liv og grønt til odenseanerne, og samtidig bidrager den også til et aktivt liv for dem, som bruger åen til at sejle på, fiske i eller gå, løbe og cykle langs. Odense Å er med til at fremme det gode liv i byen, og at det gode liv leves langs Odense Å, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V).

 

Nordea-fonden har støttet projektet ”Ud i det blå – Odense Å” med 3.8 mio. kr.

 

- Nu er det endnu nemmere at komme ud i det blå her midt i storbyen Odense. Odense Å er fuld af gode naturoplevelser, så min opfordring til alle odenseanere er: Invitér din nabo, kollega eller kæreste med på tur og gå på opdagelse i de nye aktiviteter langs åen, siger direktør Henrik Lehmann Andersen fra Nordea-fonden, som støtter gode liv.

 

Fakta om ”Ud i det blå – Odense Å”

Odense Å er ca. 60 km lang, og er Fyns længste vandløbden har sit udspring i Arreskov Sø og munder ud i Odense Fjord. I Odense løber åen fra Borreby til Odense Fjord.

 

Fire af de seks projekter under ”Ud i det blå – Odense Å” er færdige:

  • Kunstnerisk klatrevæg (bagsiden af Albani)af keramik- og produktdesigner Jacob Skov Poulsen og Maria Kirk i samarbejde med lokale klatrere.
  • Formidlingsskilte langs Odense Å fra Borreby i syd til Odense Fjord i nordskiltene er suppleret med QR-kode til ”Læs mere” på odense.dk/udidetblåo De Hemmelige Haver (adgang fra Christiansgade)o Gangbroer i Ellesumpen (tæt på OB’s klubhus)

 

De sidste to følger de kommende måneder:

  • Gangbroer i Munke Mose (tæt på legepladsen)
  • Trappe og anlægsplads til kajakker i Kulturbotanisk Have