Spring til indhold
Nyhed

Nye krav til private leverandører af hjemmepleje i Odense Kommune

29-06-2016

Efter tre konkurser på to år besluttede Odense byråd i foråret at skærpe kravene til de private leverandører af personlig pleje og praktisk bistand. De private leverandører har skullet genansøge om at få lov til at levere deres ydelser, og godkendelsesproceduren er netop afsluttet.

 

- Det har været vigtigt for mig at få skærpet kravene. Med tre pludselige konkurser har de tidligere kontrakter helt åbenlyst været for slappe. Det har været en dyr omgang for kommunen og skabt utryghed for de omkring tusind borgere, der fra den ene dag til den anden har mistet deres leverandør. Nu har vi taget de nødvendige skridt for at minimere risikoen for konkurs, selvom man selvfølgelig aldrig kan gardere sig 100%, siger rådmand for Ældre- og Handicapforvaltningen, Brian Skov Nielsen (EL).

 

De nye krav betyder bl.a., at Odense får løbende indsigt i virksomhedernes økonomi, og at kommunen holdes skadesfri i tilfælde af konkurs.

 

11 leverandører forhåndsgodkendt

I alt er elleve leverandører blevet forhåndsgodkendt, herunder en ny leverandør som ikke tidligere har været i Odense.

 

Den endelige godkendelse træder i kræft, når kontrakterne underskrives i starten af juli.

Leverandøren Odense Hjemmeservice har valgt ikke at genansøge, ligesom virksomheden Hjælp til Hjemmet har ønsket kun at levere personlig pleje fremover. Det ønske har Odense Kommune efterkommet.

 

Det betyder, at de 113 borgere, der har modtaget praktisk bistand hos enten Odense Hjemmeservice eller Hjælp til Hjemmet, vil blive kontaktet af Odense Kommune henover sommeren med henblik på valg af ny leverandør med start 1.9. 2016.

 

Alle øvrige nuværende leverandører har ansøgt om godkendelse og er blevet forhåndsgodkendt. Kontrakterne sendes til underskrift den 8. juli 2016, og alle borgerne med forhåndsgodkendte leverandører vil intet mærke til forløbet, da alt fortsætter som hidtil.

 

Se listen

http://www.odense.dk/erhverv/udbud/aktuelle-udbud/pleje-og-praktisk-hjaelp