Spring til indhold
Nyhed

Ny aftale sikrer grundvandet for odenseanerne

01-09-2016

Torsdag den 1. september underskrev by- og kulturrådmand Jane Jegind en ny aftale sammen med Naturstyrelsen og VandCenter Syd. Den giver en ramme for at udbygge Elmelund Skov de næste mange år. Indtil videre har samarbejdet resulteret i opkøb af jord og plantning af halvdelen af projektområdet på 740 ha.

 

- Jeg var med til at plante nogle af træerne, da vi fejrede den første del af Elmelund Skov i foråret 2014. Det er et vigtigt samarbejde, som vi nu fortsætter med en ny aftale. Jeg er glad for at skrive under på vegne af Odense Kommune, fordi vi med den nye samarbejdsaftale sikrer grundvandet samtidigt med, at vi kan øge mængden af natur til glæde for odenseanerne, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind.

 

Projektområdet for Elmelund Skov omfatter i alt ca. 740 ha. Inden for projektområdet har Naturstyrelsen allerede skovarealer på ca. 270 ha og Odense Kommune på ca. 80 ha.

 

- Vi tager det ofte for givet, at det vand, der kommer ud af vores haner, er rent og uden eksempelvis bismag af klor. Men det er absolut ikke en selvfølgelighed i den verden, der omgiver os. Det er vigtigt, at vi samler alle gode kræfter for fortsat at sikre grundvandet i Odense. Jeg er derfor oprigtigt glad for, at vi sammen med VandCenter Syd og Naturstyrelsen fortsatte det gode samarbejde, siger Jane Jegind.

 

Denne holdning bakkes op af direktør i Naturstyrelsen, Peter Ilsøe:

 

- Der er allerede plantet 700.000 træer i Elmelund Skov, og med den nye aftale kan antallet af træer runde en million. Dermed bliver der plads til endnu mere friluftliv, endnu mere natur, og at endnu flere af Odenses borgere kan slukke tørsten i rent drikkevand fra grundvandet under skoven.

 

- Med samarbejdet om Elmelund Skov fremtidssikrer vi en meget vigtig drikkevandsressource på en måde, der både er til gavn og til glæde for Odenses borgere. Det kan vi godt være stolte af i Odense, siger Leif Knudsen, bestyrelsesformand for VandCenter Syd.

 

Aftalen blev underskrevet af by- og kulturrådmand Jane Jegind, direktør Peter Ilsø fra Naturstyrelsen og bestyrelsesformand Leif Knudsen fra VandCenter Syd. Aftalen gælder i 10 år.

 

Fakta

  • Projektets formål er at beskytte drikkevandet til VandCenter Syds kildeplads samt at udvide det statslige og kommunale skov- og naturområde kaldet Elmelund Skov i Odense Kommune.
  • Under markerne i og omkring Elmelund ligger det grundvandsmagasin, hvorfra der på længere sigt blive indvundet op til 3 mio. m3 grundvand om året. Det svarer til en tredjedel af forsyningen til borgerne i Odense.
  • Den bedste måde at beskytte grundvandet på, er ved at plante skov. Hvor der vokser skov, bliver der nemlig ikke sprøjtet med gift.
  • Projektområdet omfatter i alt ca. 740 ha. Inden for projektområdet har Naturstyrelsens allerede etablerede skovarealer på ca. 270 ha og Odense Kommune på ca. 80 ha.
  • Den nye samarbejdsaftale åbner for muligheden at udvide skoven med 140 ha.