Spring til indhold
Nyhed

Nominering: Tietgen KompetenceCenters Intro til det danske arbejdsmarked

22-02-2016

Tietgen KompetenceCenter glæder sig over nomineringen, fortæller Sales Director Fini Tvingsholm:

 

- Vi er meget glade for nomineringen til Bæredygtighedsprisen. I tilrettelæggelsen af vores indsats har vi højt fokus på at hjælpe de nye borgere fra overførselsindkomst til selvforsørgelse. Undervejs undervises der i dansk kultur, herunder et højt dansk miljøfokus. At dét er bæredygtigt både i nationaløkonomisk forstand og menneskeligt, føler vi, nomineringen er en anerkendelse af. Det gør os stolte, fortæller Fini Tvingsholm.

 

Det er Odense Bæredygtighedsråd, som uddeler Bæredygtighedsprisen og rådets formand Anker Boye fortæller:

 

- Vi har jo et stort fokus på vækst i Odense. I den forbindelse er det uhyre vigtig, at eventuelle barrierer i forhold til at komme ind på arbejdsmarkedet nedbrydes. Og det glæder mig at se, at den helhedsorienterede tilgang, som bæredygtighed står for, også vinder indpas i denne indsats, siger Anker Boye.

 

Om Tietgen Kompetencecenters nominerede initiativ intro til det danske arbejdsmarked. Formålet med ’Intro til det danske arbejdsmarked’ er at hjælpe flygtninge og indvandrere hurtigst muligt ind på det danske arbejdsmarked. Gennem individuel screening, kompetenceafklaring og coaching lægges en individuel handleplan, som leder frem til den hurtigste vej mod selvforsørgelse. Forudsætningen for, at dét kan lade sig gøre, er, at målgruppen får den fornødne indsigt i den særlige danske tradition for iværksætteri, teamwork og videndeling på arbejdspladser.

Bæredygtigheden i initiativet er den store samfundsøkonomiske og menneskelige gevinst ved hurtigst muligt at flytte borgere fra passiv til aktiv forsørgelse. På initiativet undervises i dansk kultur, herunder et højt dansk miljøfokus på fx reduktion af spild, øget genbrug samt ansvarsbevidsthed i forhold til forbrug af vand og el.

 

Om arrangementet:

Tid og sted: Torsdag d. 3. marts 2016, kl. 16-18 i Festsalen på Odense Rådhus. Tilmelding: Senest d. 24. februar via www.odense.dk/Baeredygtighedsraad Angiv venligst ved tilmeldingen om du fx har behov for døvetolk.

 

To andre initiativer er nomineret Bæredygtighedsprisen. Det er De Forenede Dampvaskerier i Odense med rengøringskonceptet Viima. Deruover er det Fyns Almennyttige Boligselskab med et initiativet, som har til formål at forbedre og fremtidssikre de boligsociale og fysiske forhold i Korsløkken. Initiativet er gennemført sammen med en lang række aktører heriblandt 5E BYG.