Spring til indhold
Nyhed

Kragsbjergløkke lukker

30-08-2016

Leve-Ud

Leve-Ud er et forsøgsprojekt, som Odense Kommune og OK-Fonden har skabt i fællesskab. Formålet var at undersøge, om et intensivt, længerevarende rehabiliteringsforløb kunne hjælpe borgere med at blive boende længere tid i eget hjem, frem for f.eks. at komme på plejecenter.

 

En uvildig evalueringsrapport har vist, at mange af de borgere, der har været igennem et forløb på Kragsbjergløkke Leve-Ud, har nået deres mål. Der er mange gode historier. Men rapporten viser også, at for langt de fleste borgere ville den samme effekt kunne være opnået med en billigere indsats i borgernes eget hjem.

 

- Vi er nødt til at vende hver femøre og prioritere de penge, vi har, så vi sikrer mest mulig livskvalitet for borgerne. Og her kan vi desværre konstatere, at effekten ikke står mål med omkostningerne, og derfor har et enigt udvalg besluttet at lukke tilbuddet, siger Ældre- og handicaprådmand, Brian Skov Nielsen (EL)

 

Indtil i år har Kragsbjergløkke Leve-Ud været finansieret med 13 mio. fra ”ældremilliarden”. Penge som forvaltningen fra 2017 ikke længere modtager. Beslutningen om at lukke Kragsbjergløkke medfører altså ikke, at forvaltningen får et større økonomisk råderum.

 

Visitation til Leve-Ud bliver derfor nu stoppet, og igangværende forløb afsluttes naturligt eller med en individuel rehabiliteringsplan, der kan udføres i hjemmet eller på et træningscenter.

 

Leve-Bo

OK-Fonden har som konsekvens af lukningen af Leve-Ud besluttet også at lukke Kragsbjergløkke Leve-Bo.

 

– Det er for sårbart at drive så lille en enhed med de krav, der stilles til fremtidens plejehjem. Driften af Kragsbjergløkke har tydeligt vist, hvor betydningsfuldt det er, at der er match mellem beboerne og de medarbejdere, der skal løse opgaven. Vi vil ikke have tilstrækkelig faglig fleksibilitet fremadrettet i så relativt lille en medarbejdergruppe, siger Paul Erik Weidemann, administrerende direktør i OK-Fonden.

 

De nuværende beboere får tilbudt en anden plejebolig, og OK-Fonden og Odense Kommune vil arbejde sammen med beboere og pårørende om, at flytningen kommer til at foregå så skånsomt som muligt for hver enkelt. Brian Skov Nielsen uddyber:

 

- Det er mig meget magtpåliggende, at vi sikrer, at beboerne på Kragsbjergløkke Leve-bo får så tryg og god en proces som overhovedet muligt, og at vi får en god dialog med hver enkelt omkring deres fremtidige plejebolig. Jeg har bedt forvaltningen være ekstraordinært fleksible og strække sig så langt som overhovedet muligt i forhold til at hjælpe den enkelte.

 

Omstruktureringer

Medarbejderne på Kragsbjergløkke er ansat i OK-Fonden Odense. Det betyder, at lukningen vil medføre en samlet omstrukturering, som også kommer til at berøre OK-Fondens øvrige enheder i Odense: OK-Huset Gurli-Vibeke og OK-Centret Dyruphus. De medarbejdere, som vi må afskedige i forbindelse med lukningen, vil OK-Fonden og Odense Kommune støtte bedst muligt i at finde nyt arbejde.