Spring til indhold
Nyhed

Idrætspuljen sætter folkeskole og foreninger på samme hold

18-04-2016

Den åbne skole giver mulighed for anderledes undervisning og læring, og i Odense er det lykkedes at få bragt byens skoler og foreninger sammen til glæde for alle – ikke mindst eleverne.

 

Årsagen er Idrætspuljen, som årligt udlodder 1,5 millioner kroner direkte til foreninger, som kan byde ind med bevægelsestilbud i skoletiden til eleverne i grundskolen.

 

Idrætspuljen bliver administreret af By- og Kulturforvaltningen og SIKO (Samvirkende Idrætsklubber i Odense), og den har været en stor succes i sit første år. Således har samtlige Odenses folkeskoler og et antal private- og friskoler haft et kortere eller længere forløb med en forening i dette skoleår.

 

- Vores foreningerne er med til at skabe rammen om det gode liv, og jeg er glad for, at de har vist så stor interesse for at bidrage til en spændende og varieret skoledag for eleverne. Helt grundlæggende giver samarbejdet eleverne mulighed for andre oplevelser, og forhåbentlig bliver vejen fra ikke-aktiv til aktiv en hel del kortere, hvilket vil gavne både eleven og den lokale forening, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V) og fortsætter:

 

- Vi har behandlet mere end 30 ansøgninger – og ikke kun fra de klassiske sportsgrene. Der har også været tilbud om beachvolley, handicapidræt og lystfiskeri, så Idrætspuljen er også med til at åbne elevernes øjne for de mange tilbud, som de kan gøre brug af i fritiden.

 

Folkedans var populært

På Ubberud Skole har eleverne i 3. klasse haft gavn af samarbejdet mellem skoler og foreninger, da de fik besøg af folkedanserforeningen.

 

Næppe en aktivitet, som børnene havde stor erfaring med i forvejen, men det er ingen hindring for et stort engagement. Efterfølgende bad klasselæreren eleverne om evalueringer, og der blev afleveret meget flotte, farverige og letforståelige evalueringer.

 

Generelt har aktiviteterne fået positive tilbagemeldinger fra både elevere og lærerne, hvor sidstnævnte glæder sig over ny inspiration samt mere motiverede elever i resten af skoledagen.

 

Idrætspuljen er klar med nye midler til det kommende skoleår, og der er fortsat mulighed for at byde ind med både længere undervisningsforløb eller kortere aktivitetsevents. Alle folkeoplysende foreninger med bevægelsestilbud kan ansøge puljen om midler.

 

Fakta

  • Idrætspuljen udlodder 1,5 mio. kr. årligt direkte til foreninger, der byder ind med bevægelsestilbud i skoletiden for skoleelever i grundskolen.
  • Det er vigtigt, at foreningernes tilbud supplerer den daglige undervisning. Klassens lærer vil derfor fortsat være med i undervisningen.
  • Idrætspuljen sigter mod en bred geografisk, aldersmæssig og aktivitetsmæssig dækning.
  • Følgende idrætsgrene er på banen: fodbold, håndbold, badminton, volleyball, kampsport, brydning, roning, cykling, triatlon, beachvolley, rugby, handicapidræt, bordtennis, golf og atletik.
  • Desuden er der tilbud om lystfiskeri og folkedans.
  • Mere end 30 behandlede ansøgninger i puljens første år.
  • Flere tusinder elever har modtaget undervisning fra en foreningsinstruktør.