Spring til indhold
Nyhed

Handicappris 16 - indstil en kandidat

12-10-2016

Prisen i år vil således blive tildelt en person, virksomhed eller organisation hjemmehørende i Odense, der har gjort en særlig indsats i forhold til inklusion af handicappede, der retter sig mod at øge beskæftigelsen på arbejdsmarkedet eller i forhold til at fremme en bæredygtig udvikling i samfundet.

 

-I hele vores virke har vi fokus på at skabe flere jobs og dermed fastholde vækst og udvikling, så vi kan udvikle byen og have råd til en god velfærd. Den udvikling skal samtidig ske på en bæredygtig måde – disse mål og balancen mellem dem favnes af årets handicappris, siger Odenses borgmester Anker Boye.

 

Prisen er således ikke tiltænkt at skulle uddeles til en handicappet, men til en person, virksomhed eller organisation, der inden for bæredygtighed og beskæftigelse gør noget ekstraordinært for at styrke handicappedes livsvilkår.

 

-Handicapprisen er en årligt tilbagevendende begivenhed, der er med til at sætte fokus på handicappedes vilkår i dagligdagen, og prisen viser også hvert år fremragende eksempler på indsatser, der fortjener at blive værdsat og bredt ud til en større kreds, understreger Odenses Ældre- og Handicaprådmand, Brian Skov Nielsen.

 

Årets handicappris kan for eksempel gives til en virksomhed, der sammen med handicappede har udviklet et nyt produkt eller har taget et andet markant initiativ, f.eks. inden for området Corporate Social Responsability (CSR), der har været til særlig gavn for medarbejdere med handicap.

 

Det kan også være en forening, der gennem sine aktiviteter i særlig grad har været med til at sætte fokus på handicappedes potentiale i samfundet, erhvervsmæssigt eller uddannelsesmæssigt. Eller måske en forsker, der har udviklet en teknologi, der letter arbejdslivet for mennesker med handicap på deres arbejdsplads.

 

Det er ikke størrelsen af indsatsen, der tæller. Det er derimod betydningen af indsatsen, der vægtes. Selv en lille indsats, som de fleste ikke lægger mærke til i hverdagen, kan gøre en stor forskel for handicappedes livskvalitet.

 

Indstilling af kandidater

Fra i dag og frem til den 28. oktober 2016 kan der indstilles kandidater. Man kan også indstille sig selv.

 

Alle indstillinger skal vedhæftes en kort begrundelse og sendes på e-mail til handicappris@odense.dk

 

Det er repræsentanter fra Odense Handicapråd, der finder frem til tre indstillede kandidater og blandt disse udpeger en endelig vinder.

 

Prisoverrækkelsen

Odense Kommunes Handicappris 16 uddeles af borgmester Anker Boye på FN’s internationale handicapdag lørdag den 3. december 2016 kl. 11.00-13.00, og det sker ved et festligt arrangement i Kulturhuset Rytterkasernen.

 

 

Informationer om årets handicappris vil løbende blive lagt på www.odense.dk/handicappris.

 

Alle interesserede er velkomne til at deltage ved overrækkelsen.

Tilmelding bedes ske til Henrik Poulsen, Borgmesterforvaltningen via e-mail: hp@odense.dk, senest onsdag den 25. november 2016.