Spring til indhold
Nyhed

Foreninger, virksomheder og kulturen vil forbedre Odenses integration

23-05-2016

- Det er afgørende for os i Beskæftigelses- og Socialudvalget, at vi får flere aktører i byen med i arbejdet med den nye integrationsstrategi. Der er begået mange fejl på integrationsområdet tidligere. Med den nye strategi er det udvalgets mål både at gøre det bedre med gruppen af nye flygtninge samt forbedre integrationen af andre grupper, der allerede er Odense-borgere, siger rådmand Steen Møller.

 

Dagens workshop vil efter fælles oplæg handle om følgende emner:

Job og Uddannelse – hvordan øger vi beskæftigelsen og selvforsørgelsen.?

Den gode modtagelse – hvordan sender vi nye borgere direkte imod job og aktivt liv i byen?

Hvad er den gode integration – hvad skal der mere til end et job for at blive godt integreret?

Det aktive medborgerskab – hvordan inddrager vi nye borgere eksempelvis i forenings- og kulturlivet?

 

 

Inspiration udefra

 

Debatterne vil ske i mindre grupper med politikere fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen som ordstyrer. Som inspiration til arbejdet vil direktør i Styrelsen for International Rekruttering og Integration Kasper Kyed give sit bud på udfordringer og muligheder i integrationen.

Ekstern lektor i Center for Mellemøststudier på Syddansk Universitet Saliha Marie Fetteh giver et indlæg under overskriften ”Hvad er den gode integration.”

 

 

- I aften indsamler vi input, forslag og erfaringer til brug i den strategi, som vi sidder og arbejder på. Målet for udvalget er at sætte en klar retning for integrationsarbejdet i de kommende år, siger Steen Møller.