Spring til indhold
Nyhed

Foreninger på ældreområdet modtager 3,1 mio. i støtte til forebyggelse af ensomhed

15-12-2016

Hvert år tildeles en række frivillige foreninger et økonomisk tilskud, de såkaldte paragraf 18- og 79-midler, der skal understøtte deres frivillige arbejde. Det overordnede formål med midlerne er at mindske ensomhed hos en udsat gruppe, f.eks. kronisk syge, mennesker med handicap eller sindslidelser, samt at forebygge ensomhed hos en gruppe, der kunne gå hen at blive ensomme på grund af manglende netværk eller besvær med at komme ud af hjemmet.

 

”Det glæder mig, at vi kan støtte de foreninger og organisationer, der gør en uundværlig indsats for de ældre borgere i Odense. De aktive og engagerede mennesker, der uge efter uge sikrer, at alle ældre kan blive en del af et fællesskab og skabe relationer med hinanden,” udtaler ældre- og handicaprådmand, Brian Skov Nielsen.

 

3,1 mio. til foreninger og kørsel

I 2017 er der 3,1 mio. kr., som fordeles blandt 59 foreninger, der yder frivilligt socialt og forebyggende arbejde på ældreområdet. Knap 600.000 kr. af midlerne tildeles til kørsel for de borgere, der ikke selv kan transportere sig til aktiviteterne i foreningerne.

 

”Vi har i år set en stigning af ansøgninger til kørsel af de borgere, som på grund af deres handicap ikke kan komme til aktiviteter uden at få hjælp til kørsel. Det skal vi som kommune støtte op om. Men jeg vil også gerne slå et slag for, at vi i dagligdagen hjælper vores medmennesker. Kunne man tage sig tid til at give sin nabo et lift hver anden uge, når der er kaffe i ældreklubben? Eller kunne man arrangere samkørsel til foreningen, evt. på tværs af foreninger og aldersgrupper?” udtaler Brian Skov Nielsen.

 

Der kan stadig søges penge til 2017

Selvom tildelingen af frivillighedsmidlerne på ældreområdet netop er besluttet, så er det ikke for sent at søge om tilskud i 2017. 10 % af de § 18-midler, der kommer som bloktilskud fra staten, er nemlig reserveret til løbende ansøgninger til opstart af nye foreninger og til udvikling af nye aktiviteter i 2017. Det drejer sig om cirka 160.000 kr.

 

Foreninger, der ønsker at søge §18 midler fra udviklingspuljen kan søge løbende via www.odense.dk/frivillig. Foreninger opfordres herudover til at søge midler ved hjælp Schultz Puljeguide, som Odense Kommune har abonnement på. Der er udpeget kontaktpersoner i Seniorhus Odense, Frivilligcenter Odense og Foreningsværkstedet, der kan give adgang samt hjælpe og vejlede i brugen af den elektroniske puljeguide. Læs mere på www.odense.dk/fio