Spring til indhold
Nyhed

Foreninger kan mundtligt søge om midler ved Puljens Dag

29-08-2016

Odenses mange foreninger giver liv og fællesskab i byens lokalområder, og de er med til at skabe fundamentet for det gode liv. Men det kræver både menneskelige og økonomiske ressourcer at udvikle foreningslivet, og her giver Puljens Dag 2016 mulighed for at søge tilskud til et nyt projekt eller initiativ.

 

Som noget ganske nyt får de frivillige sociale foreninger nemlig mulighed for at aflevere en mundtlig ansøgning om tilskud på op til 25.000 kroner fra § 18 udviklingspuljen. Der skal altså ikke skrives lange ansøgninger for at komme i betragtning til midlerne. Fremmøde, en mundtlig ansøgning og ganske lidt dokumentation er nok – og svaret kommer hurtigt.

 

- Vi har et rigt og levende foreningsliv i Odense, og deres indsats spiller en stor rolle i hverdagen – både for det enkelte foreningsmedlem og samfundet generelt. Jeg håber, at den mundtlige ansøgning kan fjerne en barriere, så vi ser endnu flere gode initiativer i det kommende år, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V).

 

Ved puljens dag bliver der også lejlighed til at blive klogere på fire af Odenses andre puljer: Idrætspuljen, Forstadspuljen, Musikpuljen og Kulturpuljen. Chef for Center for Civilsamfund, Anna Marie Hangaard Jensen, håber, at mange foreninger og frivillige vil dukke op.

 

- Vi håber, at Puljens Dag gør det nemmere at få informationer om byens puljer. Konkret skal foreningerne bare møde op et sted for få et samlet overblik over relevante puljer, som kan søges til foreningens aktiviteter samt nye ideer og initiativer. Puljens Dag er samtidig en rigtig god mulighed for at komme hurtigt og nemt i kontakt med kommunens medarbejdere, som her og nu kan guide og hjælpe foreningerne i det videre arbejde med puljeansøgninger.

 

Husk tilmelding til mundtlig ansøgning

Hvis en forening ønsker at aflevere en mundtlig ansøgning på Puljens Dag 2016, skal der laves en tilmelding – senest den 1. september – via dette link: www.odense.dk/puljensdag.

 

Det skal oplyses, om den primære målgruppe er under eller over 60 år, og der skal medbringes et en accept af ansøgningen underskrevet af foreningens bestyrelse, budget for ansøgning samt vedtægter og referat fra sidste generalforsamling.

 

Midlerne kommer fra henholdsvis Beskæftigelses- og Socialforvaltningen samt Ældre- og Handicapforvaltningen, hvor man håber på mange gode ansøgninger.

 

- Sidste år kunne vi i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen hjælpe 75 forskellige foreninger med støtte til det frivillige sociale arbejde. Disse foreninger gør en kæmpe indsats i hverdagen, og det glæder mig, at Puljens Dag gør det nemmere at søge udviklingsmidler i år, siger beskæftigelses- og socialrådmand Steen Møller (K).

 

- De frivillige foreninger i Odense gør et uvurderligt stykke arbejde på det sociale område. Det skal vi bakke op om på alle måder f.eks. ved at gøre det hele meget lettere. Jeg håber, at Puljens Dag giver flere ansøgninger herunder ansøgninger fra foreninger, der ikke før har søgt, men som nu får den rette hjælp, siger ældre- og handicaprådmand Brian Skov Nielsen (EL).

 

For børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R) er det vigtigt, at udviklingspuljen kommer mange til gavn:

 

- Jeg glædes hver gang, jeg møder mennesker, der har overskud til at tænke på andre end sig selv. Byen er privilegeret med mange iderige mennesker, der vil hinanden, og som hver dag er med til at få byens og borgernes hverdag til at hænge sammen. Puljens Dag er en håndsrækning til dem, der har en god ide, og jeg håber, at mange odenseanere – unge som ældre – vil søge og dermed være med til at skabe en by, hvor man passer på hinanden.

 

Midlerne bliver uddelt af to forskellige udvalg. Ældre- og Handicapforvaltningen håndterer projekter for målgrupper over 60 år, mens midlerne til målgrupper under 60 år bliver fordelt af Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen samt Børn- og Ungeforvaltningen.

 

Der er ikke behov for tilmelding, hvis man blot ønsker at blive klogere på de fire andre puljer eller høre to spændende oplæg om samarbejdet mellem erhvervsliv og foreninger.

 

Tom Filstrup fra Scandic Odense holder oplæg om ”Hvorfor det giver mening for erhvervslivet at samarbejde med frivillige foreninger?”, mens Brian Lindskov Larsen fra Ungdommens Røde Kors tager afsæt i ”Hvordan kan din forening indgå samarbejde med det lokale erhvervsliv?”.

 

Puljens Dag 2016 bliver afholdt i Bolbro Borgerhus, Stadionvej 50, 5200 Odense V, og det sker den 8. september fra kl. 17 til 21. Der vil være mulighed for at købe sandwich og drikkevarer i borgerhusets café.