Spring til indhold
Nyhed

Flere voksne blandt børn og unge i Odense

22-11-2016

I forbindelse med budgetforliget blev det besluttet at tilføre ca. 96 mio. til børne- og ungeområdet. Beløbet skal gå til engagerede og dygtige medarbejdere hhv. blandt de yngste børn, skolebørnene og børn i udsatte positioner.

 

I dag gik et flertal i Børn- og Ungeudvalget et skridt videre og pegede på, at de flere voksne skal være med til at sikre et øget fokus på tre temaer: Sprog, dannelse og tidlig indsats.

 

”Det er et vendepunkt for børn og unge. Ovenpå flere år med besparelser kan vi nu lave en tiltrængt investering. Det er jeg utrolig glad for. Det betyder, at vi i 2017 kommer til at møde flere voksne i vuggestuer, børnehaver og på skolerne. Forhåbentlig kan det give større tryghed og ro både blandt børn, forældre og medarbejdere,” fortæller børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R) og fortsætter:

 

”Flere voksne omkring børnene skal bruges på det, vi ved, der skal til, for at børn og unge trives og udvikler sig, så de er klar til at tage de næste skridt i tilværelsen. Det handler blandt andet om at sikre, at børnene har et alderssvarende sprog gennem hele deres opvækst og om at give dem evnerne og modet til at forfølge deres drømme, men også robustheden til at blive stående på benene, når drømmen brister, eller tingene bliver svære,” fortæller Susanne Crawley Larsen.

 

Børn- og Ungeforvaltningens beregninger viser, at der i 2017 kan tilføres medarbejderressourcer svarende til ca. 152 fuldtidsstillinger. Et tal, der stiger til ca. 209 frem mod 2020.

 

Fakta om skattestigningen

Et flertal i Odense Byråd har den 12. oktober 2016 vedtaget Budget 2017. I den forbindelse blev det besluttet, at der med virkning fra 2017 budgetteres med en skattestigning på 0,5 procentpoint, som skal bruges til bedre velfærd.

 

I "Odense - på vej, aftale om Budget 2017" tilkendegiver forligspartierne, at de i de kommende år ønsker at søge om yderligere skatteforhøjelse op til 1 procentpoint, hvoraf nettoprovenuet ligeledes ønskes kanaliseret direkte ud til velfærdsområderne.