Spring til indhold
Nyhed

Energifyldt indvielse på Holluf Pile Skole

26-04-2016

Det er en omfattende renovering og modernisering, der holdes indvielse for på Holluf Pile Skole den 27. april. Skolen var tilbage i 2014 en af de første skoler, der fik midler til modernisering fra Odense Byråd.

 

Arbejdet med at renovere og modernisere Holluf Pile Skole gik i gang efter sommerferien sidste år. Og nu står resultatet så færdigt. Holluf Pile Skole kan nu tage et helt nyt håndværk/design og billedkunstområde i brug, slippe 0.-1. årgang løs i et nyt SFO-område med ny garderobeafdeling og nyde de nye døre, vinduer og lamper, der er blevet skiftet ud på hele skolen.

 

Og det er kun starten. Skolens hal og bibliotek har fået nyt tag, der er blevet lagt ny asfalt på parkeringspladsen og indkørslen til skolen, og så er der blevet anlagt et helt nyt område til skolens del af projektet ’Fra haver til maver.’

 

Rådmand for Børn- og Ungeforvaltningen Susanne Crawley Larsen (R) glæder sig til at indvie skolens nye rammer:

 

- Folkeskolereformen betyder, at både børn og voksne har fået en længere og anderledes skoledag. Man skal lære på nye måder, og der er kommet nye fag. Det skal de fysiske rammer leve op til. De nye moderne rum på Holluf Pile Skole er et fint eksempel på, hvordan vi i Odenses skoler skaber bæredygtige og velgennemtænkte rammer for skoledagen - både for børn og voksne. Et godt eksempel på, at vi har gjort en god skole bedre, siger Susanne Crawley Larsen.

 

Energiprojekt fejres

Men modernisering er ikke det eneste, de har haft i gang i Holluf Pile i det seneste år. Skolen har også arbejdet med energibesparelse i projektet Energy Lean. Projektet, der fortsætter på skolen fremtil 2017 skal udover at være med til at nedbringe CO2-udslippet fra kommunens bygninger også forbedre indeklimaet, kunne ses på den økonomiske bundlinje og skabe nye grønne job.

 

På Holluf Pile skole er moderniseringen og Energy Lean kombineret f.eks. i udskiftning af alle vinduer, døre og lamper på skolen. En tidssvarende belysning og et indeklima i top er med til at sikre, at der er de optimale rammer, når børn og unge skal lære og trives. Det har udover at forbedre indeklimaet givet skolens ydre et løft, så den fremstår både klassisk og moderne.

 

- Det er naturligvis vigtigt, at indeklimaet er i orden, hvis eleverne skal have mest muligt ud af deres undervisning. Vi har både isoleret, udskiftet rør og tagpap, ombygget eksisterende lokaler og skabt helt nye funktioner på Holluf Pile Skole. Det er et stort projekt, og vi har haft et rigtig godt samarbejde mellem forvaltningerne, skolen og håndværkerne – og ikke mindst, forståelse fra eleverne, som har været flinke til at rykke rundt, når arbejdet har krævet det. Jeg håber, at de får stor glæde af indsatsen, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V).

 

Pressen inviteres

Den 27. april inviterer Holluf Pile til indvielse kl. 13.30 i fællesrummet på skolen.

 

- Moderniseringen af vores skole giver os nye muligheder for at arbejde med en faglig, varieret skoledag, hvor bl.a. et nyt fag, som håndværk og design får optimale betingelser i fantastiske rammer. Det, at vores fysiske læringsmiljø fremstår indbydende og tidssvarende indbyder til, at vores elever udnytter læringsrummet optimalt, og at vi kan koncentrere os om at udvikle god undervisning, som i den grad understøtter intentionerne i en ny skolereform, siger skoleleder Nanna Lohman og fortsætter:

 

- Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for indsatsen til alle dem, der har været involveret både i moderniseringerne og Energy Lean projektet. Og så glæder vi os til at vise nogle af resultaterne frem, siger Nanna Lohman.

 

Pressen er velkommen til at deltage på dagen, men bedes tilmelde sig forud hos Mira Borggreen på mibor@odense.dk eller Morten Grauslund Skov på mos@odense.dk

 

Fakta

Odense er skoler og dagtilbud fordelt mellem to forvaltninger. By- og Kulturforvaltningen har ansvaret for bygninger og udearealerne, og Børn- og Ungeforvaltningen står for dagligdagen i og omkring bygningerne – nemlig hverdagen for de 26.000 børn og unge samt medarbejdere i institutioner og skoler.

 

Tilbage i 2014 øremærkede politikerne i Odense 137 millioner kr. til ændringer og forbedringer af skoler og dagtilbud over de kommende fire år. Af de 137 millioner fik Holluf Pile Skole 6,5 millioner kr. Derudover har skolen fået 8 millioner kroner til Energy Lean, som skal sikre energibesparelse på kommunens bygninger.

 

I november 2015 vedtog byrådet så en ny moderniserings- og renoveringsplan, der tager afsæt i tre kerneområder, nemlig udvikling og læring, sundhed og trivsel, og børn og unges fællesskaber i hverdagen. Planen udstikker 10 grundprincipper, der sammen skal skabe fremtidens fysiske rammer på dagtilbud og skoler - og moderniseringerne på Holluf Pile skole ligger også i forlængelse moderniseringsplanen.

 

Planen sætter i høj grad fokus på børnenes læring og trivsel, og alle forbedringer skal sikre, at de fysiske rammer, Odense Kommune tilbyder, bliver både bæredygtige, attraktive og inspirerende for børn og voksne.