Spring til indhold
Nyhed

Den Grønne Boks gør unge positive over for erhvervsuddannelser

27-10-2016

Over 2.000 besøgende fra folkeskoler og andre uddannelsesinstitutioner er det første år blevet både klogere på erhvervsuddannelser under besøg i Boksens udstilling – og har samtidig fået en ny holdning:

37 procent af samtlige unge besøgende har ændret holdning og er blevet interesseret i at tage en erhvervsuddannelse efter besøget.

 

Byrådets krav til effekten af boksen er, at mindst 15 procent af de besøgende uddannelsessøgende skal skifte holdning. Hos folkeskoleeleverne alene er effekten endnu større. Her har 40 procent ændret holdning.

 

- Vi kan her i Odense godt være stolte over, at vi er lykkedes med at skabe en helt ny form for interaktiv uddannelsesvejledning, der åbner de unges interesse for erhvervsuddannelserne. Effekten på de unge er nu dokumenteret, og vi har samtidig haft besøg af mere end 40 delegationer fra hele landet for at studere og blive inspireret af Den Grønne Boks.

- Nu skal vi se effekten de kommende år, når de besøgende elever de kommende år skal tage det egentlige valg af uddannelse, siger rådmand Steen Møller fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense Kommune.

 

Det overordnede mål i Danmark er, at 30 procent af en årgang skal vælge en erhvervsuddannelse. I dag vælger færre end 20 procent en erhvervsuddannelse. Resten vælger en af de gymnasiale uddannelser.

 

- Den Grønne Boks er blevet et vigtigt værktøj til at få fortalt de unge i Odense om mulighederne ved at tage en erhvervsuddannelse. Vi har haft stigende antal ansøgere i år, og det tror jeg blandt andet kan tilskrives Den Grønne Boks og det fokus den har været med til at sætte på erhvervsuddannelserne. Det er vigtigt, at Odense som kommune på denne måde er med til at præge de unges uddannelsesvalg. Erhvervsuddannelserne er en afgørende forudsætning for virksomhedernes vækst, siger direktør Lars Bregnehøj fra Syddansk Erhvervsskole.

 

Fødselsdagen blev i dag fejret med brunsviger, fødselsdagskaffe og masser af unge fra erhvervsuddannelserne. Fødselsdagstalerne kom fra rådmand Steen Møller, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, og direktør Lars Bregnehøj fra Syddansk Erhvervsskole.

(Fotos vedhæftet af rådmand, SDE-direktør samt besøgende foran Den Grønne Boks.)