Spring til indhold
Nyhed

De sidste byggegrunde på Thomas B. Thriges Gade er solgt til AP Pension

01-07-2016

Fra Gade til By-sekretariatet, som er er partnerskab mellem Realdania og Odense Kommune, kunne på et pressemøde tidligere i dag præsentere planerne for Odenses fremtidige bymidte og underskrive købsaftale med den vindende investor.

 

Den centrale bymidte skal genskabe forbindelsen mellem Overgade og Vestergade og kommer til at bestå af tre bygninger: Albani Karréen, Fisketorvs Karréen og Nørregadehuset.

 

Bebyggelserne skal med boliger og butikker være med til at fortætte bymidten og understøtte den levende by. Det helt store aktiv i vinderprojektet er Torvehallerne i Albani Karréens stueetage. Torvehallerne bliver et madmekka af fynske råvarer og bliver en attraktion for Odense.

 

- Det er en fantastisk dag for byen. Jeg glæder mig meget over, at vi nu har solgt alle byggegrundene på Thomas B. Thriges Gade, og jeg er meget glad for, at en investor som AP Pension skal bygge i Odense. Vinderprojektet er flot og ambitiøst og taler lige ind i visionen for Odenses fremtidige bymidte, siger Anker Boye (A), borgmester i Odense.

 

Filantropidirektør Anne Skovbro fra Realdania, siger: ”Med salget af de sidste tre byggegrunde går vi ind i Fra Gade til By-projektets afgørende sidste etape. Jeg er meget glad for de planer, som AP Ejendomme har præsenteret, og som jeg er sikker på, vil skabe de rigtige rammer for en bydel med et aktivt liv og med stor arkitektonisk kvalitet.”

 

- AP Pension er utrolig glade for at have vundet dette spændende udbud. Det er et meget stort privilegie at få lov til at bygge på en så markant placering, og vi vil gøre vores yderste for at leve op til den tillid, der er vist os. Ikke nok opnår AP Pension et meget sikkert afkast med denne investering, men vi får lov til at realisere et byggeri som både Odense og AP Pension med rette vil blive stolte af, siger direktør i AP Ejendomme A/S Peter Olsson.

 

Fakta

 

Om byggeriet

Byggefelt 1,2 og 3 udgør et samlet etageareal på ca. 28.000 m2.

Der bygges mellem tre og syv etagers højde med primært boliger, detailhandel og erhverv i form af caféer, restauranter mv. Byggeriet forventes færdigt i 2020.

 

Bebyggelsernes udformning og farvenuancer tager højde for de omkringliggende bygningers udseende. Karréernes facader i forskellige nuancer af teglsten skaber sammen med fremhævede lyspartier omkring vinduer og karnapper et levende udtryk.

 

Stueetagen er transparent og udadvendt og består af butikker og torvehaller. Stueetagens imødekommende udtryk skaber en god sammenhæng med byrummene omkring karréerne. De transparente facader brydes af trappeopgange til boligerne, som er placeret på de overliggende etager.

 

De nye karréer består primært af boliger, som varierer i størrelser, så de imødekommer forskellige behov. Alle boliger har adgang til enten altan eller gårdrum. I Albani Karréen er gårdrummet placeret i 2. sals højde og giver ovenlys ned til torvehallerne.

 

På toppen af karréerne finder man bygningers fælleshuse, som støder op til tagterrasserne og giver en række muligheder for fælles aktiviteter.

 

Torvehaller

Torvehallerne består af en række individuelle stadeholdere, der hver især lejer deres stande. Torvehallerne skal bidrage til byens liv og skærpe attraktionsværdien for borgere og besøgende.

 

Salget af de sydlige byggefelter 1-3 indbringer partnerskabet ca. 115 mio. kr., som ligger ca. 10% over den udbudte mindstepris.

 

Øvrige samarbejdspartnere

Totalentreprenør: Aarsleff A/S

Arkitekt: Arkitema K/S

Ingeniør: Midtconsult P/S

Bygherrerådgiver: Projektus Aps