Spring til indhold
Nyhed

Dagtilbud går fri af besparelser i første omgang

30-08-2016

Børn- og Ungeudvalget skulle i dag tage stilling til et revideret budgetbidrag forud for forhandlingerne om budget 2017.

 

Årsagen er, at regeringens varslede omprioriteringsbidrag alligevel ikke bliver gennemført, hvilket betyder, at Børn- og Ungeudvalget kan undgå ca. 25 mio. kr. af de ellers planlagte besparelser. Med det reviderede budgetbidrag valgte et flertal bestående af Socialdemokraterne, SF og Radikale Venstre at skåne dagtilbudsområdet:

 

”Vi ved, at det allerede er i 0-6 års alderen, at vi skaber fundamentet for, at børn og unge kan vokse op og med tiden nå deres drømme. Derfor er jeg rigtig glad for, at flertallet i Børn- og Ungevalget har valgt ikke at pege på de planlagte besparelser på de yngste,” udtaler børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R).

 

Hun understreger dog, at dagtilbudsområdet kan risikere at blive ramt af besparelser, når Børn- og Ungeudvalget den 20. september 2016 skal tage stilling til, hvordan der findes penge til at finansiere bl.a. skolereformen og anbringelsesområdet.

 

Rev. budgetbidrag 2017

Børn- og Ungeudvalget skulle på dagens møde beslutte et revideret budgetbidrag indeholdende besparelser for 1.734.000 kr. i 2017 og 14.793.000 kr. i 2018 og frem.

 

Udvalgets drøftelser tog afsæt i det oprindelige forslag. Her havde udvalget, pga. af regeringens varslede omprioriteringsbidrag, fundet besparelser for 31,5 mio.kr. i 2017 og 53,5 mio.kr. årligt i 2018 og frem.

 

”Vi har hovedsagelig valgt at spare på puljer, ledelse og administration i 2017 og har altså valgt områder, der ikke direkte har indflydelse på børnenes hverdag. Dog har vi fra 2018 valgt at fjerne en betydelig del af tilskuddet til skoler med mange elever i klasserne,” fortæller rådmand Susanne Crawley Larsen og fortsætter:

 

”Skoleområdet er i lighed med dagtilbudsområdet hårdt presset på økonomien, derfor er det heller ikke med den gode vilje, at vi har måttet finde penge her. Når vi alligevel har gjort det, er det, fordi vi som politikere særligt i disse vanskelige økonomiske tider, skal turde prioritere det, vi ved, virker. Og vi ved, at høj kvalitet i hverdagen for de yngste, har afgørende betydning for, hvordan børnene klarer sig i skolen, men også deres muligheder for at få fodfæste på arbejdsmarkedet.”

 

Flertallet i udvalget har desuden valgt at lukke Jernalderlandsbyen.

 

”Jeg ved, at mange er glade for Jernalderlandsbyen, men vi er i en økonomisk situation, hvor vi må prioritere de vigtigste opgaver for en børn- og ungeforvaltning, og her har vi valgt at prioritere områder, herunder dagtilbudsområdet, som vi ved, har stor betydning for børn lige nu og her og for deres videre færd i livet,” udtaler Susanne Crawley Larsen.

 

Se det rev. budgetbidrag i vedhæftet fil.

 

Dagtilbudsområdet ikke fredet

Selvom rådmand Susanne Crawley Larsen gerne så egentlige investeringer i dagtilbudsområdet, er det besparelser, det politiske udvalg skal drøfte på deres møde den 20. september 2016. Forvaltningen har nemlig fremlagt et forslag til interne omprioriteringer, der bl.a. skal finansiere folkeskolereformen samt et underskud på anbringelsesområdet.

 

”Mit håb er, at flertallet i byrådet lykkes med bestræbelserne på at få sat skatten op, så vi i stedet for at spare kan lave de investeringer, som både dagtilbud og skoler har brug for. Først når vi ved, om vi lykkes med det, kender vi økonomien. Men som situationen ser ud lige nu, så står vi og skal finde godt 40 mio. kr. internt i forvaltningen for at kunne finansiere folkeskolereformen og området for sårbare og anbragte børn. Derfor er der ingen garantier, tværtimod er der en risiko for, at vi også kommer til at spare på dagtilbudsområdet. Men jeg vil gøre, hvad jeg kan for at undgå det,” fortæller Susanne Crawley Larsen, der derfor også er parat til at foreslå yderligere omprioriteringer, der netop skal komme de yngste til gavn.

 

Læs Børn- og Ungeudvalgets budgetbidrag 2017 i tal