Spring til indhold
Nyhed

Dagplejen i Odense går nye veje i kampen om forældrenes gunst

07-10-2016

En brugerundersøgelse blandt en gruppe forældre til kommende og nuværende børn i Odense Kommunes dagtilbud viste sidste år, at forældrene generelt efterlyser mere synlighed af dagplejens tilbud, tryghed og kendskab til gæsteplejen og større indflydelse på, hvem de kan vælge som dagplejer.

 

- Det glæder mig, at dagplejen i Odense har lyttet til forældrenes opmærksomheder. Fremover får både bosiddende familier og tilflyttere til vores by mulighed for at få et blik ind i dagplejen, inden de som forældre skal afgive deres ønsker og vælge dagtilbud. Det giver en vis portion tryghed for forældrene, når de kan læse om dagplejernes læringsmiljøer og fx særlige kompetencer inden for natur eller bevægelse og få sat ansigt på de betydningsfulde voksne, som skal udvikle og ruste børnene i de første vigtige leveår, fortæller Susanne Crawley Larsen, børn- og ungerådmand i Odense.

 

Synlighed giver trygge forældre

Den nye hjemmeside www.odense.dk/dagplejen giver et samlet overblik over dagplejen i Odense. Alle dagplejere har skrevet en personlig profil, hvor forældre kan læse om åbningstider, hvem dagplejeren er, og hvordan hverdagen ser ud med børnene. Dagplejerne har vist stor interesse for satsningen, og mange har også valgt at have foto og adresse på, selvom den del har været frivillig, eftersom det er dagplejernes personlige hjem. Tidligere har det kun været byens vuggestuer og børnehaver, som har haft hjemmesider med tilgængelige informationer for forældre.

 

- Alle dagplejerne i Odense har kastet sig ud i den digitale verden, fordi det har meget stor betydning for forældrene, at de kan læse om de enkelte dagplejere og gæsteplejen, inden de træffer et valg. Vi ved jo, at ca. 70 % af forældrene vælger vuggestue som førsteplads, og kan vi påvirke børnefamiliernes kendskab til os ved at gøre os selv mere synlige, så er vi kommet langt. Det handler om, at vi taler til forældrenes bekymringer, så dagplejernes betydningsfulde arbejde med børnene bliver synligt for flere, både for førstegangs og flergangsforældre, fortæller Karin Munk Bach, på vegne af dagplejelederne i Odense.

 

- Det har desuden været afgørende, at hjemmesiden automatisk bliver opdateret med fx åbningstider og nye dagplejere i de forskelle dele af byen, så forældrene kan være trygge ved, at de altid finder de nyeste informationer på hjemmesiden. Samtidig bruger vi vores ressourcer bedst muligt, når tingene er administrativt nemt, lyder det fra Karin Munk Bach, dagplejeleder i Syd.

 

Fortæl os om dine ønsker

Et tæt samarbejde med pladsanvisningen i Odense gør det nu muligt for forældrene at få indflydelse på, hvilke dagplejere de ønsker deres barn skrevet op til via den digitale opskrivning. Helt konkret kan forældrene opskrive deres barn til én eller flere specifikke dagplejere via bemærkningsfeltet i den digitale opskrivning. Dén mulighed har forældrene ikke haft tidligere, da de enkelte dagplejeres navne og profiler ikke har været tilgængelige.

 

Som det er tilfældet med andre opskrivninger til dagtilbud, så bliver forældrene kontaktet af Pladsanvisningen, hvis behov og antal ledige pladser ikke følges ad. De gode erfaringer viser, at der i fælleskab ofte kan findes alternative løsninger, når forældre og pladsanvisere har en åben dialog om mulighederne.

 

Dagplejeprofilerne findes på www.odense.dk/dagplejen