Spring til indhold
Nyhed

Cykelsommerskoler i Odense

28-06-2016

I løbet af sommeren bliver der afviklet cykelskoler på ca. 1/3 af Odenses skoler. Cykelsommerskolerne er meget forskellige fra skole til skole, og det er helt op til den enkelte skole at sætte fokus på sport, historie, sikkerhed, integration eller noget helt femte. Det skal bare være sjovt, lærerigt og med cyklen i centrum.

 

- Cyklen er et fantastisk og sundt transportmiddel, og det giver en enorm frihed for børn og unge at kunne cykle rundt til venner, familie eller byens mange tilbud. Vores cykelsommerskoler er samtidig en god mulighed for at få en aktiv ferieuge og møde nye venner. Jeg håber, at der vil være en stor interesse for at blive en bedre og mere sikker cyklist, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind.

 

Det er femte år i træk, at Odense afvikler cykelsommerskolerne. Ejerslykkeskolen var de første i sommeren 2011, og siden da er flere skoler kommet til. På en lang række skoler er cykelsommerskolen blevet en tilbagevendende begivenhed.

 

Øvelse gør mester

Grundtanken i cykelsommerskolen er ”øvelse gør mester” – så egentlig gælder det bare om at komme op på cyklen. Og bruger man så en uge på at tage på tur rundt i Odense, så får man ovenikøbet cyklet sig til nogle gode og sjove oplevelser. Det kan være alt lige fra fodboldfabrikken, en af sommerens mange museumsaktiviteter eller måske en tur på stranden.

 

Årets cykelsommerskoler

Blandt årets cykelsommerskoler er Ejerslykkeskolen og Åløkkeskolen, som begge holder cykelsommerskoler i den første uge af børnenes ferie (uge 26). På Kroggårdsskolen holder man cykelsommerskole to uger før skolestart.

 

Ejerslykke er ikke kun den første skole, som afholdt cyklesommerskole. Ejerslykke er også den ældste ”cykelglade skole” i Odense. Det betyder, at alle klasser bruger cyklen i løbet af skoleåret, ligesom der er indført cykling som fag i læringsbåndet for indskolingseleverne.

 

-Her på Ejerslykkeskolen har vi cykelskole for de yngste elever. Vi oplever, at det gør eleverne mere cykelsikre og er med til at gøre cyklen til en naturlig del af undervisningen. Når eleverne kommer i 3.-4. klasse kan vi begynde at tage på længere cykelture til f.eks. Stige Ø og Davinde grusgrav. Vores fokus på cyklen er også med til at gøre lærere og pædagoger mere trygge ved at tage en klasse med ud i trafikken, siger skoleleder Birgitte Sonsby, Ejerslykkeskolen.

 

På Åløkke er cykling ikke bare noget eleverne gør til og fra skole. Skolen har ligesom Ejerslykke status af at være ”cykelglad skole”. Det betyder, at eleverne cykler i løbet af skoledagen - til både idræt og madkundskab hver uge. Desuden er der på Åløkke særligt fokus på integration af modtageklasseelever - alle nye elever i de to modtageklasser lærer som noget af det første at cykle.

 

-Cykelsommerskole er ikke kun sjov – her lærer eleverne cykelfærdigheder, som de skal bruge i hele deres skolegang her på Åløkke, lyder det fra indskolingsleder Søren Toft Jepsen, Åløkkeskolen.

 

Det tredje eksempel på en cykelsommerskole er på Kroggårdsskolen. Her er man i løbet af skoleåret 2015/16 gået all in på cykeltanken, og indleder det nye skoleår med en 2 uger lang cykelsommerskole. Cykelsommerskolen begynder mandag d. 1. august.

 

-Den første uge i august vil vi øve med SFO-børnene på vores nye cykelbane hver dag. På 1. dagen deltager to cykellegepædagoger, som vil give startskud og inspiration til mange spændende cykellege. På Kroggårdsskolen er målet, at alle kan cykle til skole, fortæller skoleleder Mogens Falk Jørgensen om cykelsommerskolen på Kroggårdsskolen i Næsby.

 

Det batter med cykelsommerskoler

I forbindelse med et fokusgruppeinterview i foråret 2016 fandt Odense Kommunepræcist ud af, hvor meget cykelsommerskolen har betydet for nogle af de elever, som var med på den første cykelsommerskole. De elever, som nu går i 7. og 8. klasse, havde nemlig alle fået lov til at cykle til både skole og fritidsaktiviteter efterfølgende. Derfor er der netop i år stort fokus fra Odense Kommunes side på at få etableret mange flere cykelsommerskoler, og hver skole som har lyst til at være med har kunnet få 5.000 kr. til at afholde en anderledes cykeluge.

 

 

Kontakt skolerne:

 

Ejerlykkeskolen - afholder cykelsommerskole uge 26

Birgitte Sonsby, skoleleder, tlf. 637 51300 / 637 51304 / 2066 5246, bson@odense.dk

 

Åløkkeskolen - afholder cykelsommerskole uge 26

Søren Toft Jepsen, indskolingsleder, tlf. 29 11 43 80, stje@odense.dk

På Åløkkeskolen vil der både blive udarbejdet en film og taget billeder undervejs i forløbet.

 

Kroggårdsskolen - afholder cykelsommerskole fra 1. august

Mogens Falk Jørgensen, skoleleder, tlf: 6375 1401/ 2341 3929, mailto: mofj@odense.dk