Spring til indhold
Nyhed

Børn- og ungerådmand: Besparelser kommer til at ramme hårdt

18-05-2016

- Det er den sværeste opgave, jeg har haft i de knap to et halvt år, jeg har været rådmand, siger børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R) og peger på, at der også har været store besparelser de foregående år.

På tirsdag skal Børn- og Ungeudvalget på baggrund af et oplæg fra Børn- og Ungeforvaltningen drøfte besparelser for knap 71 mio. kr.

- Sådan ser opgaven ud med den viden, vi har lige nu, og som økonomisk ansvarlig politiker løser jeg den opgave, jeg er blevet stillet, siger hun.

 

Skoler og dagtilbud skal spare 47 mio. kr.

Mens der skal spares store millionbeløb på dagtilbud, skoler, ungdomsklubber, administration samt sundheds- og forebyggelsesområdet, lægges der op til, at området for udsatte børn berøres mindst muligt.

- Jeg er optaget af, at de meste udsatte og sårbare børn friholdes mest muligt. Samtidig har vi prøvet at mindske besparelserne på den tidlige indsats. Men det bliver meget vanskeligt, erkender børn- og ungerådmanden.

Bortset fra Familie og Velfærdsafdelingen, som varetager arbejdet med de mest udsatte børn, skal alle afdelinger ifølge forvaltningens forslag bidrage med besparelser på mellem 2 og 4 procent af deres budgetter.

Dog bliver ungdomsskoleområdets budget reduceret med 14 procent i forbindelse med en helt ny organisering.

På skoleområdet betyder forvaltningens oplæg, at der skal skæres 26 mio. kr. i 2017, mens der på dagtilbudsområdet skal ske en reduktion i budgettet på 21 mio. kr.

 

160 stillinger forsvinder

Selv om der er flere uafklarede forhold omkring kommunens fremtidige økonomi herunder en mulig refusion af omprioriteringsbidraget og en potentiel skattestigning, vil rådmanden ikke spekulere i, at sparekravet kan blive mindre.

- Vi skal forholde os til den virkelighed, vi kender, og aflevere et budgetbidrag i balance, siger hun.

Da knap 83 procent af Børn- og Ungeforvaltningens budget består af lønudgifter, vil de bebudede besparelser betyde, at flere end 160 stillinger forsvinder.

Børn- og Ungeudvalget har drøftet besparelserne gennem flere måneder og skal på sit møde 7. juni endeligt beslutte, hvor pengene skal findes.

 

Dagsordenen for mødet kan læses her.