Spring til indhold
Nyhed

Beredskab Fyn har udnævnt indsatsleder Henrik Friis som områdeleder for Ærø.

29-02-2016

Henrik Friis skal som områdeleder for Ærø koordinere en bred vifte af opgaver. Han vil sikre forankringen og synergien mellem det forebyggende arbejde og den afhjælpende indsats. Endvidere vil han sikre, at uddannelsen af brandmændene og den operative drift fungerer bedst muligt. Herudover vil han ligeledes være kontaktperson i forbindelse med engangstilladelser, som eksempelvis større arrangementer med forsamlingstelte eller fyrværkeri. Henrik Friis vil endvidere være en synlig profil på Ærø som repræsentant for Beredskab Fyn. Her vil han stå til rådighed i forbindelse med konkrete spørgsmål, således at borgere og virksomheder på Ærø oplever en hurtig og effektiv service i beredskabsrelaterede spørgsmål.

 

Henrik vil snarest gennemgå en lokal tilrettelagt uddannelse inden for myndighedsområdet, ligesom han i år vil gennemføre Beredskabsstyrelsens uddannelser vedrørende brandteknisk tilsyn og myndighedsbehandling.

 

Henrik Friis er 57 år og har en lang erfaring fra Københavns Brandvæsen, hvor han siden 1984 har været ansat som brandmand, heraf de seneste 20 år som kredsløbsrøgdykker. Henrik har de seneste 9 år været bosiddende på Ærø og har siden 2008 været beskæftiget ved Beredskabet på Ærø.

 

Henrik Friis udtaler: Jeg ser frem til et konstruktivt og stabilt samarbejde i Beredskab Fyn, hvor det allerede nu har vist sig, at Station Marstal og dets mandskab er blevet rigtigt godt modtaget af vores nye kollegaer.På det operative område har jeg pt. helt klart min primære kompetence og med oplæggene fra Beredskab Fyn mht. min videre uddannelse og erfaring, er jeg helt tryg ved også at skulle arbejde med myndighedsdelen i fremtiden.Jeg er sikker på, at Beredskabet på Ærø også i fremtiden vil have et fornuftigt serviceniveau, ud fra de opgaver og indsatser vi kan blive udsat for.

 

Hans E. Nyfjord, Operativ Chef, udtaler:Med Henrik Friis som områdeleder får Beredskab Fyn en sammenhæng mellem de enkelte tjenestegrene og står således stærkt og godt rustet til kommende opgaver. Med en stor organisation i ryggen vil Henrik Friis have rigtig gode muligheder for at kunne vejlede og indgå i selv komplekse sager.

 

Herudover er det en stor styrke, at Henrik kan bidrage med sin enorme erfaring fra Københavns Brandvæsen, hvor han vil bringe sin viden i spil i forhold til materiel og drift af stationen i Marstal.