Spring til indhold
Nyhed

72 foreninger får tilskud til frivilligt arbejde i 2017

14-12-2016

-De frivillige sociale foreninger bæres af en stor gruppe odenseanere, der er parate til at bruge tid og energi på at give en håndsrækning og gør en indsats for andre, der har det svært. 72 af disse foreninger kan vi i år støtte i det frivillige arbejde. De frivillige foreninger supplerer den kommunale indsats på det sociale område, og jeg er glad for, at vi med disse tilskud giver foreningerne muligheder for at skabe meningsfulde aktiviteter og netværk til glæde for byens borgere, siger rådmand for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Steen Møller.

 

Blandt modtagerne er eksempelvis ”Børn, Unge & Sorg,” der giver terapi og rådgivning til børn og unge, hvis forældre/søskende enten er døde eller er alvorligt syge. Det specielle i dette tilbud er, at tidligere brugere med udgangspunkt i egne oplevelser hjælper og rådgiver de unge. Projektet har fået udviklingsmidler til at etablere et frivilligt korps i Odense med 6-8 frivillige.

 

Center for Seksuelt Misbrugte Syd er et andet eksempel på modtager af tilskud. Centerets frivillighedssektion har fået 320.000 kr til aktiviteter, der drives af 40 frivillige og en bestyrelse på otte medlemmer. Målgruppen er voksne over 18 år, der har været udsat for incest eller seksuelt misbrug fra pårørende. Centret har 180 brugere om året, hvoraf 75 procent er fra Odense.

 

Der kan stadig søges penge til 2017

Selvom tildelingen af frivillighedsmidlerne netop er besluttet, er det ikke for sent at søge om tilskud i 2017. 300.000 kr. er reserveret til løbende ansøgninger til opstart af nye foreninger og til udvikling af nye aktiviteter i 2017.

Foreninger, der ønsker at søge §18 midler fra udviklingspuljen kan søge løbende via www.odense.dk/frivillig og opfordres herudover til at søge midler ved hjælp af Odenses elektroniske puljeguide gennem Frivilligcenter Odense.

Vedlagt er den samlede liste over de 72 modtagere af tilskud i 2017.