Spring til indhold
Nyhed

400 skoleelever sætter demokrati og ungeinddragelse på skoleskemaet

29-11-2016

Når dørene på CampU slås op for 400 nysgerrige unge mennesker, mødes de af en dag fyldt med debatter, udfordringer og læring. De skal igennem dagens forskellige workshops opnå indsigt i, hvor mangfoldigt et begreb demokrati er samt opleve de mange forskellige indgangsvinkler og holdninger, der er i et demokratisk samfund. Ved at deltage i Demokratidagen er det ønsket, at de unge går fra dagen med ny inspiration til at kunne være aktive medborgere indenfor de områder, de særligt brænder for.

 

Børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R) åbner officielt dagen klokken 9, og hun er begejstret for arrangementet:

 

- Demokratidagen formår at gøre demokrati konkret og hverdagsnært. Som unge verdensborgere får eleverne her en unik chance for at opleve og lære om alle de fantastiske muligheder, de har for at præge og engagere sig i det samfund og den verden, de er en del af. I år har Skolesamarbejdet i Nord inddraget Odense Fælles Elevråd i planlægningen af demokratidagen. Det er et utrolig fint eksempel på medindflydelse og én af måderne, hvorpå vi sammen skaber en elevvenlig by med et stærkt ungedemokrati.

 

Demokratidagen skal give de unge redskaberne til at tage stilling

Kan du blande dig i demokratiet igennem kunst? Er der behov for at opstille nye spilleregler for debatten på de sociale medier? Det er blot nogle af de emner, eleverne kommer til at beskæftige sig med på Demokratidagens 23 forskellige workshops.

 

Eksterne samarbejdspartnere står for at afholde de enkelte workshops, f.eks. kunstnere, NGO’er eller ungdomspolitikere til politiske debatter. Det er målet for Demokratidagen, at de mange workshops kan eksemplificere for de unge, at der er mange forskellige måder at engagere sig i samfundsdebatten på.

 

Samtidig oplever de unge et anderledes og dynamisk lærings- og undervisningsmiljø, hvor elevsammensætninger i workshops sker på baggrund af fælles interesser frem for traditionel klassedannelse.

 

Elevrådene i Skolesamarbejdet i Nord gives indflydelse og ejerskab

Som et nyt tiltag har man det seneste år arbejdet med at aktivere, engagere og inddrage de unge i planlægning og afholdelse af Demokratidagen. Derfor har repræsentanter fra skolesamarbejdets elevråd været en del af Demokratidagens planlægningsgruppe, samt deltager på dagen med en særlig workshop for alle elevrådsrepræsentanter i 8. klasse fra de deltagende skoler.

 

Her skal eleverne blandt andet diskutere, hvordan man på tværs af de enkelte elevråd kan fremme samarbejdet, indflydelsen og ungeinddragelsen på skolesamarbejdets skoler.

 

Ungdomsskoleleder Erik Rasmussen ser store muligheder i, at elevrådene nu har fået en platform igennem Demokratidagen:

 

- At inddrage elevrådene udgør et vigtigt skridt i forhold til at give vores unge indflydelser og ejerskab omkring skolesamarbejdets aktiviteter. Det er mit håb, at vi, ved at stille denne platform til rådighed for eleverne, er med til at understøtte en højere grad af elevinddragelse i vores fælles tværgående aktiviteter.

 

Stand-up komikeren Torben Chris runder dagen af

Som afslutning på Demokratidagen optræder stand-up komikeren Torben Chris med et show, som sætter en skæv og underholdende vinkel på demokrati. Torben Chris er blandt andet kendt for flere forskellige standup-shows og tv programmer.

 

Mere om Demokratidag 2016

Demokratidag 2016 afvikles onsdag den 30. november 2016, klokken 9-14 på CampU, Vollsmose Allé 20, 5240 Odense NØ.

  • Demokratidagen er en årlig begivenhed, hvor alle 8. klasses elever fra de ni folkeskoler i Skolesamarbejdet i Nord deltager.
  • Demokratidagen startede i 2013 og udgør i dag en fast årlig begivenhed for Skolesamarbejdet i Nord
  • Skolesamarbejdet Nord består af: Abildgårdskolen, Agedrup Skole, H.C. Andersen Skolen, Kroggårdsskolen, Næsby Skole, Risingskolen, Søhusskolen, Seden Skole, Sct. Hans Skole samt ungdomsskolen, UngNord.
  • Eleverne vælger hver to workshops efter egen interesse. Her kommer de til at møde en bred vifte af personer og organisationer, som til dagligt er engagerede inden for de forskellige workshops tematikker.

Eksempler på workshops:

Politiske debat: Aldersgrænser på alkohol, cigaretter og sex: Er de nuværende aldersgrænser for alkohol, cigaretter og sex rimelige? Workshoppen ligger op til debat mellem ungdomspolitikere og de unge om spørgsmål, som er relevante i et ungeperspektiv.

 

Danske Skolelever: ”Elevinddragelse – kræv at blive hørt”: Elevinddragelse styrker faglighed og trivsel i klassen – hvordan kan de unge være med til at fremme elevinddragelse i undervisningen?

 

Youth for Understanding: ”Coulouret Glasses”: Workshoppen arbejder med de unges forforståelse af egen og andres kultur. Der vil blive sat fokus på selvindsigt, fordomme og diskrimination.