Spring til indhold
Nyhed

33 millioner kroner til modernisering af skoler og børnehuse

14-09-2016

Gode faciliteter og behageligt indeklima er afgørende for en god hverdag. Det gælder ikke mindst for vores børn og unge, som skal lære nyt og udvikle sig hver eneste dag i Odenses skoler og børnehuse.

 

Ved de kommende udvalgsmøder den 20. september anbefaler By- og Kulturforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen derfor, at der bliver frigivet 33 millioner kroner til fortsat modernisering og renovering af byens folkeskoler og dagtilbud.

 

Midlerne kommer fra en langsigtet investeringsplan, hvor der foreløbigt er afsat i alt 137 millioner kroner i budget 2015 med overslagsårene 2016-2018.

 

- Det er en ambitiøs, men nødvendig plan. Vi ved, at fysiske rammer påvirker børnenes læring og trivsel, så det er afgørende, at vi prioriterer en modernisering af skoler og dagtilbud. Der er et tæt og godt samarbejde mellem forvaltningerne, så der bliver taget hensyn til både skolernes og børnehusenes ønsker og krav til læringsmiljø samt godt indeklima og god bygningsvedligeholdelse, siger By- og Kulturrådmand Jane Jegind (V).

 

Bedre indeklima og bedre trivsel

By- og Kulturforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen ønsker således at sætte gang i tredje fase af investeringerne, hvor seks skoler og 25 børnehuse kan se frem til forbedringer i 2017. I løbet af de foregående år – 2015 og 2016 - er otte skoler og 32 børnehuse blevet renoveret for i alt 65 millioner kroner.

 

- Selv om vores medarbejdere spiller en uvurderlig rolle, når vi taler børn og unges hverdag, hvordan de har det, og hvad de lærer, så må vi ikke undervurdere betydningen af gode, inspirerende rammer. Med den kommende investering i modernisering og renovering af de fysiske rammer får vi større mulighed for at matche de sociale og faglige behov, der er i et moderne børnehus og i en moderne folkeskole til glæde for børnene, deres forældre og i sidste ende byen, som bliver mere attraktiv, siger børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R).

 

Blandt de forbedringer, som er gennemført i 2016, kan nævnes:

 • Brede gangarealer med bedre lys, mindre træk fra vinduer og flere døre til det fri.
 • Bedre indeklima ved forbedret ventilation, udskiftninger af vinduer og døre samt solfilm på ruder.
 • Mere tæt hus ved renovering af tag, facader og kloakforhold.
 • Bedre læringsmiljøer både inde og ude.

Den samlede investering på området betyder bedre udnyttelse af det sociale og faglige potentiale i Odenses skoler og dagtilbud, og det er samtidigt en investering, som bidrager til flere af kommunens ambitioner.

 

Heriblandt vækstpolitikken, klimaplanen og sundhedspolitikken, da investeringen skaber nye job til håndværkere, reducere CO2-udledningen fra bygningerne og forbedre sundheden og trivslen for brugerne af de moderniserede bygninger.

 

Fakta

Følgende skoler og børnehuse skal moderniseres i 2017:

 

Skoler

 • Dalumskolen
 • Ejerslykke Skole
 • Kroggårdsskolen
 • Seden Skole
 • Risingskolen
 • Højmeskolen

 

Børnehuse

 • Bjørnemosen
 • Rulkedalen
 • Skovmosen
 • Hjulet
 • Holluf Pile
 • Ællingen
 • Molevitten
 • Niels Bohr
 • H. C. Ørsted
 • Ørbækparken
 • Tranehøjen
 • Bellinge
 • Midgård
 • Ålykke
 • Regnbuen-Vestermarken
 • Tarup
 • Elsdyrløkken
 • Næsbyhovedgård
 • Planteskolen
 • Kildegården
 • Unsgaard
 • Kernehuset
 • Fridasholm
 • Pilebækken
 • Lillelund