Spring til indhold
Nyhed

100 nye praktikpladser til flygtninge i Odense

03-03-2016

- I forhold til nyankomne flygtninge, skal der gøres op med fortidens forfejlede integrationsindsats. Vi skal prioritere job først, hvor vi tager udgangspunkt i den enkeltes behov og ressourcer. Det er i arbejdssituationen ude i virksomhederne, at den mest effektive integration sker. Det er i mødet med danskerne ude på arbejdspladserne, at det er lettest at lære dansk og forstå danske normer og værdier. Den bedste velkomst, vi kan give en flygtning, er at introducere vedkommende til arbejdsmarkedet, og derfor skal danskundervisningen tilrettelægges, så de nye borgere kan være i beskæftigelse samtidig, siger rådmand Steen Møller fra beskæftigelses- og socialforvaltningen i Odense Kommune.

 

Odense Kommune har i dag fire jobkonsulenter, som arbejder målrettet med at skabe praktikpladser og jobåbninger til flygtninge. Indsatsen for at skabe nye praktikpladser til flygtninge er blevet en fast del af kommunens virksomhedsservice, og punktet vil være en del af dagsordenen, når kommunens virksomhedskonsulenter i løbet af 2016 som planlagt skal på besøg hos 3.000 lokale virksomheder.

 

En af de lokale virksomheder, som har samarbejdet tæt med Odense Kommune om at finde praktikplader til flygtninge er IKEA. Virksomheden har i flere år samarbejdet med Odense Kommune, og da flygtningekrisen eskalerede i efteråret tog virksomheden kontakt til kommunen.

 

- De mange flygtninge, der er kommet og stadig kommer til landet har påvirket os alle. I IKEA synes vi, det er vigtigt at bidrage til integrationen på en god måde, og give mennesker en chance for at begynde et nyt liv. Vi er jo en del af samfundet, og en stor arbejdsplads, derfor har vi et ansvar. Det ligger dybt forankret i IKEAs værdisæt at skabe en mangfoldig og inkluderende arbejdsplads, så selvfølgelig vil vi være en del af projektet om at hjælpe flygtninge i arbejde, siger varehuschef Elefteria Cromlidou fra IKEA Odense.

 

IKEA Odense har siden efteråret haft to hold flygtninge i praktik, og endnu et hold er netop ved at starte op. I alt har ni flygtninge været i praktik i IKEA Odense og ønsket er at få endnu flere praktikanter og flytte sprogundervisningen fra sprogskolen til virksomheden.

 

- Vi er kun ved begyndelsen. Der vil komme en øget interesse, og vi vil få mere kapacitet til at tage imod og supportere. Vi har også ansat en af vores praktikanter, og jeg ser helt klart, at der kan sagtens komme flere, siger Elefteria Cromlidou.

 

Også Gartneriet Rosborg, Lemvigh-Müller, Unilever og Dansk Supermarkeds butikker Bilka og Føtex er blandt de virksomheder, som samarbejder med Odense Kommune om at skabe praktikpladser og jobs til flygtninge, ligesom en lang række andre lokale virksomheder har taget flygtninge i praktik, hvoraf nogle i dag er ansat i job med løntilskud.