Spring til indhold
Nyhed

Virksomhederne er blevet gladere for Odense

03-09-2015

Det er blevet bedre at være virksomhed i Odense. Byen bevæger sig igen frem på Dansk Industris rangering over kommunernes erhvervsklima, og virksomhedernes overordnede tilfredshed med kommunen har ikke været større i de seks år, hvor DI har lavet sine målinger. På dette område er der tale om en markant fremgang – også i forhold til 2013, hvor Odense havde sine hidtidige bedste placeringer.

 

- Jeg kan ikke overdrive betydningen af et godt erhvervsklima for Odense. Vores virksomheder er fundamentet for at fortsætte byens udvikling i fremtiden, og derfor har forvaltningen skarpt fokus på at gøre Odense mere attraktiv for erhvervslivet. Jeg glæder mig over, at tilfredsheden er den højeste, DI har målt, men vores rangering hos DI er ikke helt tilbage på niveauet fra 2013. Vi skal derfor fortsat arbejde hårdt for at gøre det endnu bedre, siger By- og Kulturrådmand Jane Jegind (V).

 

En fokuseret indsats

Sammen med økonomiudvalget besøgte rådmanden mere end 100 odenseanske virksomheder henover foråret for at styrke dialogen og blive klogere på ønsker og behov hos erhvervslivet. De mange besøg er blot et af flere initiativer, som Odense har iværksat i de seneste år.

 

Således er byggesagsgebyret fjernet, dækningsafgiften sænket, og tidligere på året åbnede Odense sin nye leverandørportal, som skal styrke de private leverandørers muligheder for at få kommunen som kunde. Dette sker blandt andet ved at gøre det lettere for mindre- og mellemstore virksomheder at byde ind på kommunale vedligeholdsopgaver og renoveringsprojekter.

 

- Det er en prioritet for både rådmanden og By- og Kulturforvaltningen, at vi er åbne, udadvendte og får skabt bedre forhold for erhvervslivet. Hele forvaltningen har derfor haft fokus at styrke kontakten og dialogen med virksomhederne. Derfor er det også positivt, at undersøgelsen viser stor fremgang på disse områder, da vi har styrket vores tilgængelighed markant. I Erhvervskontakten har vi blandt andet oprettet en hotline, der har åbent alle hverdage fra 7 til 17 samt udpeget en kontaktperson for mindre- og mellemstore virksomheder, siger chef for Erhvervskontakten, Anette Pihl Nielsen.

 

Den styrkede dialog er blevet bemærket blandt Odenses erhvervsliv, og her bliver der set frem til fortsat fokus fra kommunens side.

 

- Jeg oplever, at udviklingen i Odense går den rigtige vej. Kommunen lytter, når vi kommer med input, så der bliver vist gode takter, og jeg håber, at de fortsætter. Jeg vil også gerne rose leverandørportalen, mens jeg ser frem til at fortsætte dialogen om måden, der laves rammeaftaler på. Helt overordnet skal kommunen gøre det lettere at drive små og mellemstore virksomheder, for det er her, at arbejdspladserne bliver skabt, siger direktør Kurt Adamsen fra ISOLERINGS-GRUPPEN A/S.

 

Ambitionerne er endnu større

I undersøgelsen fra Dansk Industri går Odense grundlæggende frem, men der er også tilbagegang på enkelte områder, herunder infrastruktur og transport, hvilket ikke er overraskende.

 

- Undersøgelsen afspejler, at der sker mange trafikale forandringer i Odense i disse år, hvor vejlukningerne har givet nye udfordringer. En del af ændringerne skyldes også arbejdet med letbanen, og her har jeg fra begyndelsen sagt, at det bliver skidt, før det bliver godt. Vi forsøger at hjælpe virksomhederne med praktiske problemer, mens arbejdet står på, og det vil vi naturligvis fortsætte med. Kigger vi ud over bymidten, så har det stor betydning for Odense og erhvervslivet, at udvidelsen af E20 bliver en realitet, og det vil jeg fortsat kæmpe for, siger Jane Jegind, der understreger, at Odense ikke skal stille sig tilfreds med årets fremgang.

 

- Nej, det er dejligt, at vi er gået frem igen, men vi skal være endnu bedre. Forvaltningen er i arbejdstøjet, og det beholder vi på. Vi ved, hvor vi skal have vores fokus i den kommende tid, og jeg ser frem til at skabe et bedre erhvervsklima til gavn for Odense og borgerne.