Spring til indhold
Nyhed

Vil samarbejde med frivillige give bedre velfærd i kommunerne?

17-11-2015

En natur- og miljøforening har overtaget naturplejen af et større naturområde. En idrætsforening tilbyder stolemotion for ældre i lokalområdet. En socialforening står for aktivering af kvinder i matchgruppe 4 og 5. På det lokale bibliotek står frivillige for sprogtræning af nye flygtninge. Og sådan kunne man fortsætte. De seneste år har kommunerne i stigende omfang forsøgt at involvere foreninger og frivillige i kommunale opgaver.

 

Et forskningsprojekt på Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på Syddansk Universitet vil med støtte på kr. 3.929.100 fra Nordea-fonden og en medfinansiering på kr. 2.750.000 fra fire kommuner og Det Boligsociale Fællessekretariat i Aarhus under ledelse af professor Bjarne Ibsen se nærmere på de mange initiativer til et større og tættere samarbejde mellem den frivillige og den kommunale sektor. Han og kollegerne vil i forskningsprojektet ”Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor” kortlægge de indsatser, der allerede findes rundt om i kommunerne, gå i dybden med udvalgte cases og følge udviklingen gennem tre år.

 

”Der er generelt store forventninger til, at samarbejdet både vil styrke den frivillige indsats og fremme kvaliteten i en række kommunale indsatser. Formålet med forskningsprojektet er at lære af de mange eksperimenter og blive klogere på fordele og ulemper ved forskellige samarbejdsformer mellem den frivillige og den kommunale sektor”, fortæller Bjarne Ibsen.

 

Projektet gennemføres i fire kommuner (Odense, Faaborg-Midtfyn, Faxe og en kommune i Region Hovedstaden) samt det boligsociale område i Aarhus. Forskningsprojektets formål er dels at undersøge de politikker og planer, som de deltagende kommuner har udviklet på området, at kortlægge den frivillige indsats og samarbejdet med kommunen og følge det over tid, at analysere 20 udvalgte projekter dybere og at se på politikker og konkrete indsatser på landsplan. Endelig skal resultaterne formidles gennem dialog med kommuner, foreninger og kommunale institutioner.

 

”Rundt om i landet skaber engagerede frivillige, foreninger og kommuner nye måder at samarbejde på. Forskningen vil give os indsigt i, hvilke former, der virker, og hvad der virker mindre godt. Det er nyttig viden, som kan bruges til at styrke fremtidens fællesskaber og aktiviteter – om det så er biografforeningen, håndboldhallen eller museumsforeningen”, siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv.

 

Odense Kommune ser frem til resultaterne af de forestående analyser.

 

”I Odense arbejder vi ud fra en politisk vedtaget Civilsamfundsstrategi, der slår fast, at vi skal gå fra involvering af byens mange aktive medborgere og frivillige til nye former for samspil. Vi vil sammen skabe nye tilbud og muligheder for byens borgere og nye måder at samarbejde på. Vi vil gerne bevæge os fra involvering til samskabelse. Odenses medvirken i forskningsprojektet her skal holde os op på og gøre os klogere på, hvordan vi som kommune bliver endnu bedre og skarpere på at få taget de rigtige skridt i den retning” understreger Odenses borgmester Anker Boye.

 

Læs mere om forskningsprojektet: http://www.sdu.dk/frivillig-kommunal