Spring til indhold
Nyhed

Veteranstrategi på vej i Odense Kommune

12-08-2015

- Vi ønsker, at sætte retning på den særlige støtte, som nogle af de hjemvendte veteraner og deres familier har behov for. Dette sikres gennem en veteranstrategi, som sætter tydelige pejlemærker for, hvad vi vil prioritere, og hvor vi vil sætte ind for at hjælpe veteraner og deres familier godt videre i tilværelsen, ” udtaler Rådmand Sten Møller, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, og uddyber –

- Nogle veteraner må desværre erkende at hverdagslivet efter en international mission ikke kan genoptages uden hjælp og understøttelse – og her skal samfundet være klar med relevante tilbud. Forsvaret har naturligvis en særlig rolle at spille, men også lokalt i kommunerne har vi et ansvar for at hjælpe de veteraner, som ikke kan få hverdagslivet til at fungere.

 

Beskæftigelses– og Socialforvaltningens kerneopgave er at sikre, at alle kommer i job og uddannelse, hvorfor netop uddannelses- og jobsigtet er et vigtigt element i veteranstrategien. De odenseanske veteraner skal have mulighed for at anvende deres mange ressourcer i enten et job eller en jobrettet uddannelse. Vores soldaters evne til at løse konflikter i uroplagede områder er bredt anerkendt ud over Danmarks grænser, og særlige ressourcer som disse er vigtige på det Odenseanske arbejdsmarked og vigtige at få bragt i spil i samfundet generelt.

 

Veteranstrategien hviler på bærende principper om job og uddannelse først, involvering og medbestemmelse og samarbejde på tværs. Strategiens indsatser er primært målrettet veteraner, som ikke umiddelbart kan starte i job eller uddannelse. Det kan skyldes fysiske eller psykiske skader, såsom posttraumatisk stress-syndrom eller lignende følgevirkninger, der ikke alene kan afhjælpes af veteranen selv eller den nærmeste familie.

 

Indsatsen vil også inddrage veteranens nærmeste familie og netværk samt andre relevante aktører. For bedst muligt at understøtte veteranernes vej mod job eller uddannelse, skal veteranernes udfordringer ses i et helhedsorienteret perspektiv og tage udgangspunkt i den enkeltes livssituation. I forløbet skal både personlige, sociale og jobmæssige erfaringer og kompetencer, som den enkelte besidder, bringes i spil. Der skal tages højde for de oplevelser og eventuelle skånebehov, som den enkelte veteran har behov for som følge af sin udsendelse. Indsatsen skal være tværfaglig og koordineret, så veteranen oplever et effektivt samarbejde og har færrest mulige kontaktpunkter i kommunen.

 

- Heldigvis kommer mange af veteranerne styrkede hjem efter endt mission og er klar til at genoptage deres civile liv med alt hvad det indebærer af glæder og forpligtelser i forhold til familie, uddannelse, arbejde mv., men vi skal arbejde på at hjælpe veteraner med udfordringer på rette vej til gavn for veteranerne selv, deres pårørende og samfundet, afslutter Rådmand Steen Møller.