Spring til indhold
Nyhed

”Spadestik” på unikt historieunivers for børn midt i Odense

03-09-2015

Det kulturhistoriske børneunivers bliver indrettet i et 200 år gammelt bygningskompleks, der på Møntergården deler gårdrum med den helt nye udstillingsbygning fra 2013. Fordi der er tale om en totalrestaurering fra kælder til loft og ikke et egentligt spadestik, blev dagen markeret som en street art happening. Street art-væggen fungerer samtidig som en farvestrålende og hemmelighedsfuld appetit-vækker til det nye børneunivers og præsenterer bl.a. ormen WORM, der kommer til at spille en rolle som maskot for Møntergårdens kommende kulturhistoriske børneunivers.

 

Børnenes kulturhistoriske nysgerrighed skal vækkes

Med et børneunivers midt i Odense vil Møntergården tilbyde de yngste gæster oplevelser, der er målrettet dem og kommer deres behov i møde – både udviklings- og forståelsesmæssigt. Formålet er at give børn en introduktion til kulturhistorien på en eksperimenterende og legende måde, der har fokus på originale, kulturhistoriske genstande og topmoderne virkemidler.

 

- Med det kommende børneunivers på Møntergården ønsker vi brændende at pirre den kulturhistoriske nysgerrighed hos børnene og skabe en god grobund for historisk interesse og kulturel forståelse hos dem videre frem i livet, siger projektleder og museumsinspektør Dyveke Skov Larsen, Odense Bys Museer.

 

- Vi går nye veje inden for historisk formidling til børn og familier, hvilket gør dette projekt særligt, fortsætter hun. - Med udgangspunkt i mere abstrakte temaer som tro, død og tid rammer vi noget helt nyt, som ikke tidligere er set på børnemuseer.

 

Nyt formidlingsunivers med fokus på børnene

Det nye formidlingsunivers på Møntergården har fokus på børnene og får en eksperimenterende tilgang, hvor børnene med nysgerrigheden som drivkraft bliver historiedetektiver, der opdager fortidens historier og genstande gennem aktivitet og leg. Nøgleordene er indlevelse, interaktivitet og nysgerrighed.

 

- Hver gang det lykkes at inspirere børn til at eksperimentere, reflektere over hvorfor ting er som de er eller opsøge ny viden, er det med til at gøre deres verden en lille smule større og give den et nyt lag, og det er det, som det nye børneunivers på Møntergården kan være med til. Dette nye tiltag vil både bidrage med et vigtigt nyskabende element til den udvikling, som byen er i gang med netop nu og give et stort løft til børnekulturen i Odense. Kulturarven bliver gjort levende, interessant og vedkommende på børnenes præmisser. Og så giver det helt nye muligheder for den åbne skole, lød det fra By- og Kulturrådmand Jane Jegind (V) i forbindelse med dagens street art ”spadestik”.

 

Samarbejde med børn fra H.C. Andersen Skolen

Street art malerarbejdet er ikke det eneste, som eleverne fra H.C. Andersen Skolen hjælper med på Møntergården. I løbet af foråret har museet haft besøg af to grupper af elever fra forårs-SFO’en og 4-5. klasse. Som en del af det nye tiltag ”den åbne skole”, har de udskiftet den almindelige undervisning med workshops på Møntergården. For nogle af eleverne har det været deres første tætte møde med museumsverden og de historiske genstande.

 

Under foreløbig fire workshops er de kommet med deres forslag både til den perfekte børneudstilling og hvordan de tænker, at man bedst formidler museumsgenstande til børn.

 

- En af de vigtigste ting, vi har lært af børnene er, at alle genstande skal udstilles i en kontekst, fortæller børn og unge-inspektør Mette Stauersbøl Mogensen, Odense Bys Museer.

 

- Flintøkser er bare underlige sten. Først når vi forklarer, hvor skaftet har siddet, kan børnene forestille sig fortiden. Det har været en utrolig spændende proces for alle - børnene er blevet lidt klogere på kulturhistorien, og museet er blevet klogere på, hvordan kulturhistorien skal formidles til børn.

 

Det flotte kunstværk og ormen WORM på Møntergården kan ses af alle i løbet af det næste halve år, mens byggeriet står på.

 

Fakta- moderne udstilling, historielaboratorium og iscenesat bymiljø

Børneuniverset vil bestå af to hovedelementer:

  • En moderne, interaktiv udstilling med labyrintiske gange, montrer man må klatre på, huler, hemmelige låger, ægte museumsgenstande og et historielaboratorium.
  • Et lille iscenesat historisk bymiljø anno 1890´erne med lejlighed, baggård og snedkerværksted. Her får børn og familier brug for alle sanser, og gennem leg og aktiviteter kan de leve sig ind i historien og selv opleve, hvordan levevilkårene og mulighederne var for børn i byen for 120 år siden.

 

Fakta – finansieringen af ”Børnenes By”

Den totale udgift til projektet udgør 15.003.000 kr. Heraf har Arbejdsmarkedets Feriefond bevilget et rente- og afdragsfrit lån på 7.283.000 kr og Nordea-fonden støtter projektet med 3.405.000 kr. Restfinansieringen på 4.315.000 kr består dels i egenfinansiering fra Odense Bys Museer (primært arbejdskraft) samt 2.120.000 kr., som indgår i Odense Kommunes budgetforlig for 2015-18.