Spring til indhold
Nyhed

Partnerskabet bag Fra Gade til By genudbyder byggefelterne 14, 15, 16 og 17

01-10-2015

Partnerskabet har i løbet af de sidste måneder konstateret, at der er interesse fra markedets side for at opføre og drive et hotel i den nye bydel.

 

Derfor har Fra Gade til By besluttet, at genudbyde grundene i et åbent udbud, men under ændrede forudsætninger i forhold til det oprindelige optionsudbud.

 

Vilkår i udbud tilpasses opførelsen af et hotel

 

Det nye udbud af byggefelterne er tilpasset, så de bedre opfylder de særlige behov, som følger med opførelsen af et hotel.

 

Det bliver en betingelse i udbuddet, at køberen skal bygge et hotel og at bygningen skal tilpasses kælderens konstruktion. De indkomne bud vil blive vægtet med hensyn til kvalitet, arkitektur og funktioner og der er særligt fokus på, at hotellet kommer til at passe ind i den nye bydel.

 

Siden grundene blev udbudt første gang i 2013 er der blevet udarbejdet en byggeretsgivende lokalplan. Planen giver bl.a. mulighed for at bygge flere m2 end tidligere. Der bliver desuden mulighed for at leje et antal dedikerede p-pladser i p-kælderen under Odeon primært niveau minus to, samt et mindre antal i p-kælderen under hotellet.

 

Projektchef for Fra Gade til By Svend Heegaard er tilfreds med partnerskabets beslutning:

 

”Partnerskabet bag Fra Gade til By har et fælles ønske om, at grundene bliver bebygget med et hotel i høj kvalitet, som er særligt tilpasset den nye bydel og som kan fungere i et samspil med bl.a. det nye musik- teater- og konferencehus, Odeon, som lige nu bliver bygget på nabogrunden”.

 

Ingen forsinkelser for Fra Gade til By projektet

 

Byggefelterne vil blive udbudt til salg hurtigst muligt og Fra Gade til By regner med at kunne afslutte udbuddet inden årsskiftet. Det nye udbud kommer ikke til at medføre forsinkelser for projektet.

 

Projektchef for Fra Gade til By Svend Heegaard siger:

 

” I løbet af optionsprocessen har vi kunnet konstatere, at der i markedet er interesse for at bygge og drive et hotel i den nye bydel. Derfor har styregruppen valgt at genudbyde grundene under tilpassede salgsvilkår. På denne måde giver vi alle interesserede mulighed for at byde ind på denne attraktive investeringsmuligheder midt i Odense”.

 

Det nye byggeri bliver på op til 8.935 etage m2 og mellem 4 og 6 etager højt.

 

 

Fakta

 

Om Fra Gade til By

 

Fra 2013 til 2020 omdannes den fire-sporede Thomas B. Thriges Gade til et bilfrit byrum med boliger og letbane midt i Odense. Det er det mest gennemgribende byomdannelsesprojekt i Odenses historie.

 

Frem mod 2016 bygger Fra Gade til By den nordlige del af en i alt 28.500 m2 stor p-kælder med plads til ca. 1100 biler. Den nordlige del af p-kælderen får plads til ca. 500 biler.

 

I hele projektet bygges ca. 53.000 etage m2.

 

Projektet gennemføres som et partnerskab mellem Odense Kommune og Realdania. Team Entasis og Cowi er rådgivere for projektet.

 

Projektet koster 972 mio. kr., hvoraf Realdania og Odense Kommune hver betaler 255 mio. kr. Det resterende beløb på 462 mio. kr. finansieres ved salg af byggeretter og p-anlæg.

 

Om genudbuddet af byggefelt 14, 15, 16 og 17

 

De fire byggefelter blev i 2013 udbudt som en samlet option med en optionsperiode på 15 mdr. Udviklings- og entreprenørselskabet KPC vandt udbuddet.

 

Udbuddet gav dengang mulighed for at opføre 4 enkeltstående bygningerne eller en samlet bygning, primært til boliger og erhverv.

 

I foråret 2015 bad KPC om at få forlænget optionsaftalen med et halvt år og i august bad selskabet endnu engang om forlængelse af aftalen. Denne gang med en måned.

 

Aftalen udløb onsdag den 30. september kl. 24.00.

 

Fra Gade til By forventer at genudbyde grundene til salg inden for kort tid og at udbuddet kan være afsluttet inden årsskiftet.

 

Genudbuddet får ingen tidsmæssige konsekvenser for Fra Gade til By projektet.