Spring til indhold
Nyhed

Odense Kommune og NEFOS i nyt samarbejde om efterladte ældre efter selvmord

17-12-2015

Et nyt projekt mellem Odense Kommune og NEFOS (Netværket for Selvmordsramte) har set dagens lys. Det næste år stiller de to parter skarpt på at opspore og hjælpe efterladte ældre efter selvmord. Formålet med projektet er at mindske de efterladte ældres mistrivselsproblemer som følge af selvmordshandlinger i familien.

 

Brian Skov Nielsen, rådmand på ældre- og handicapområdet i Odense Kommune, siger:

 

”Selvmord er anno 2015 stadig et meget tabubelagt emne. Folk har svært ved at finde ud af, hvad de skal gøre og sige til de efterladte, og derfor er der mange, der slet ikke gør noget. Det skal vi have lavet om på helt generelt, men vi skal især være opmærksomme på de ældre efterladte, fordi de har det med at blive glemt og dermed ikke får den hjælp og støtte, der er så vigtig for at komme videre. Derfor er jeg meget glad for, at vi nu sammen med NEFOS sætter fokus på denne målgruppe, og jeg håber, at brobygningen mellem vores ekspertiser kan hjælpe en overset gruppe af efterladte.”

 

Udvidet netværk og fokus skal hjælpe

Hos NEFOS ser man også frem til det nye formaliserede samarbejde med Odense Kommune, hvor rollefordelingen er helt klar: Odense Kommune skal gennem sin daglige kontakt med en masse ældre mennesker hjælpe med at opspore de ældre, der er efterladte efter selvmord og som følge heraf i krise. NEFOS skal herefter med rådgivning, samtaler og netværk hjælpe de ældre videre i sorg- og helingsprocessen.

 

Fra Elene Fleischer, faglig konsulent i NEFOS, lyder det:

 

”Vi ved, at ca. 800 ældre hvert år oplever at miste et familiemedlem på grund af selvmord, og at ca. 20.000 ældre oplever selvmordsforsøg i familien. Hvad enten man mister eller trues af tab, har det store konsekvenser for det enkelte menneske, og derfor er vi i NEFOS meget glade for det nye samarbejde med Odense Kommune. Vi forventer helt klart, at vi ved fælles hjælp kan være med til at mindske antallet af ælde, der udvikler depression og mistrivsel som følge af selvmord eller selvmordsforsøg i familien.”