Spring til indhold
Nyhed

Odense fejrer Frivillig Fredag

25-09-2015

Frivillig fredag er en dag, hvor arbejdspladser, foreninger, organisationer og borgere mm. opfordres til at sætte frivillighed på dagsordenen. I Odense markeres dagen bl.a. på Flakhaven fra kl. 11-16, hvor Røde Kors vil sætte fokus på deres sociale projekter under temaet ”bekæmpelse af ensomhed blandt ældre”. Her vil man bl.a. kunne få en snak med repræsentanter fra Røde Kors sociale projekter, og fra kl. 14.00 – 14.30 vil også den nye rådmand for Ældre- og Handicapforvaltningen, Brian Skov Nielsen, tage plads på den dertil opsatte samtalebænk, og indgå i en åben dialog med de fremmødte.

 

Slå dig ned og få en snak med rådmanden

Brian Skov Nielsen er både at finde på ”butiksvandring” med frivilligcenter-Odense og på Røde Kors’ samtalebænk, hvor han sidder klar til en dialog om frivillighed generelt.

 

”Med min baggrund som konsulent for Center for frivilligt socialt arbejde har jeg en stor viden inden for området. Det er dog ikke kun derfor, jeg støtter op om arrangementet. Jeg synes, det er fedt, at folk er motiverede til at gøre en forskel i frivilligt regi. Det er enormt vigtigt, at vi både anerkender og bruger ressourcer i civilsamfundet og hos det enkelte menneske,” siger Brian Skov Nielsen.

 

Inddragelse af civilsamfund - en del af den rehabiliterende tilgang

Ældre- og Handicapforvaltningen arbejder med rehabilitering som et grundlæggende element, og her er frivillighed et nøgleord, idet civilsamfundet byder på forskellige muligheder, når der skal tænkes i langsigtede løsninger. Det understreges bl.a. ved, at arbejdsopgaven flytter sig fra at tilbyde kommunens ydelser til borgeren, til sammen med borgeren at ”opdage” de muligheder, der er i civilsamfundet.

 

Ældre- og Handicapforvaltningen har, så vel som andre forvaltninger, i mange år samarbejdet med foreningslivet og grupper af frivillige i byen. Samarbejdet med Røde Kors består bl.a. i en række projekter og sociale aktiviteter, som har betydning for ensomme. At nævne er f.eks.

 

Besøgstjenesten; for borgere, der sidder meget alene og har brug for en at snakke med.

 

De sociale caféer: for ældre, der har lyst til at mødes med andre ældre, enten på forskellige plejecentre eller fælleshuse i lokalområderne.

 

Cykling uden alder; for beboere på plejecentre, som trænger til at komme ud og få vind i håret og en god oplevelse sammen med andre.