Spring til indhold
Nyhed

Ny version: Odense Kommune lancerer moderniserings- og renoveringsplan for skoler og dagtilbud

30-11-2015

Hver dag leger og lærer 26.000 odenseanske børn i kommunens mange skoler og dagtilbud. Og selvom børnene trives i hverdagen, så trænger bygninger og de fysiske rammer til en kærlig hånd. For mange klasseværelser eller legerum lever nemlig ikke op til de ambitioner, som Odense Kommune har for fremtidens fysiske rammer for skoler og dagtilbud.

 

Byrådet vedtog i forbindelse med budgetforliget for 2015, at der skulle arbejdes målrettet på, at forbedre de fysiske rammer på skoler og dagtilbud. Planen for det arbejde ligger klar, og den er netop blevet præsenteret på udvalgsmøderne i Børn- og Ungeudvalget og By- og Kulturudvalget:

 

- Den nye plan udstikker rammerne for, hvordan vi i fremtiden vil gå til opgaven med at modernisere kommunens skoler og dagtilbud. Den nyeste forskning viser, at de fysiske rammer påvirker og kan understøtte børn og unges trivsel, udvikling og læring. Folkeskolereformen betyder, at skolebørn og læreres hverdag både er forlænget og forandret – og det skal de fysiske rammer kunne leve op til, siger rådmand for Børn- og Ungeforvaltningen, Susanne Crawley Larsen (R).

 

Men planen er ikke kun et udtryk for en målrettet prioritering af børn og unges trivsel, den er også et billede på en kommune, der tager ansvar for at fremtidssikre byens økonomiske grundlag.

 

- Det er meget vigtigt, at vi understøtter både børn, pædagoger og læreres trivsel ved at sikre dem ordentlige og opdaterede rammer at fungere i. Med moderniserings- og renoveringsplanen har vi skabt os et overblik over, hvor vi bedst bruger de ressourcer, der er til rådighed. Vi kan desværre ikke det hele på en gang, men med den udarbejdede plan, kan vi starter der, hvor vi får den største effekt for pengene, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V).

 

Trivsel i højsæde

Den nye moderniserings- og renoveringsplan tager afsæt i tre kerneområder, nemlig udvikling og læring, sundhed og trivsel, og børn og unges fællesskaber i hverdagen.

 

Planen udstikker 10 grundprincipper, der sammen skal skabe fremtidens fysiske rammer på dagtilbud og skoler.For det første kræver børns trivsel og læring, at de hver dag mødes af inspirerende udviklings-, lege- og læringsmiljøer af høj faglig kvalitet.

 

Derfor handler første del af planen i høj grad om at give forskellige og velovervejede muligheder for udformningen af f.eks. klasseværelser, så alle børn og unge udvikler sig og lærer bedst muligt. De fastlagt principper viser, hvordan man kan arbejde med de lokaler og udearealer, børn og unge hver dag tilbringer hverdagen i.

 

Den anden del af planen sætter fokus på, at sunde børn og unge har bedre forudsætninger for at klare sig godt i livet. Derfor har Odense Kommune et klart ansvar for at skabe gode og sunde miljøer, så børn og unge trives i deres hverdag. Tre principper for sund mad, fokus på bevægelse og den fysiske overgang mellem f.eks. vuggestue og børnehave for små og større børn, hvor trygheden er i højsæde, danner grundlaget for planens anden del.

 

Børn og unge lærer og udvikler sig i fællesskaber, og derfor er det afgørende, at de lærer at indgå og deltage i fællesskaber. Og skoler og dagtilbud skal også rumme fællesskaber, hvor forældre, foreninger og andre i lokalsamfundet spiller en aktiv rolle. Modernisering af dagtilbud og skoler skal derfor også understøtte, at der i højere grad åbnes op for det omgivende samfund og inviteres til samarbejde med det lokale samfund omkring skoler og dagtilbud. Det handler de tre sidste principper i planen om.

 

For yderligere indblik i de ti principper se moderniserings- og renoveringsplanen, der er vedlagt denne pressemeddelelse.