Spring til indhold
Nyhed

Ny planstrategi: Odense bliver en grønnere og tættere storby

28-10-2015

Planstrategien er byrådets overordnede vision og strategi for kommunens udvikling. Strategien giver svaret på, hvilken storby Odense skal blive til: En moderne, grøn og tættere storby med de bedste mulige rammer for vækst og jobskabelse.

 

- Der bliver investeret i Odense som aldrig før, og med Planstrategi 2015 satser vi især på fortætning. Vi bygger Odense inde fra og ud og langs den nye letbane. På den måde bygger vi ikke blot nyt, men puster også liv i gamle erhvervs- og industriområder som fx City Campus, havnen og det gamle Coop-område på Østerbro, der bliver til nye bydele med fx spændende boliger, forretninger og arbejdspladser som vil sætte yderligere fart i Odenses udvikling, siger Anker Boye, borgmester.

 

I høringsperioden er indkommet 24 høringssvar til planstrategien, der fordeler sig bredt mellem borgere, interesseorganisationer, uddannelsesinstitutioner, kulturaktører, virksomheder, arbejdsmarkedets parter, et kommunalt selskab, en vælgerforening og administrative svar fra Region Syddanmark og Naturstyrelsen. Der er altså et bredt ønske om at få indflydelse på byens udvikling, og det er et billede Jane Jegind, By- og Kulturrådmand, kan nikke genkendende til.

 

- Vi mærker, at der blandt odenseanere, byens erhvervsliv og ikke mindst entreprenører og investorer er en helt grundlæggende tillid til, at vi er på rette vej og vil lykkes med vores strategi for byens udvikling. Vi oplever, at interessen for Odense er stigende, og vi arbejder hver eneste dag for at skabe de bedste forudsætninger for hele Odenses udvikling, fortæller hun.

 

Fakta

Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen.

 

Odense Byråd har på et byrådsmøde d. 28. oktober 2015 behandlet høringssvarene til Planstrategi 2015: ”Ny Odense: Fra Stor Dansk By til Dansk Storby”, som blev vedtaget i byrådet i april i år.

 

Høringssvarene er overvejende positive over for planstrategiens beskrivelse af, hvilken storby Odense skal blive til, og indeholder mange forslag til justeringer og inputs til kommunens generelle arbejde. På baggrund af de indkomne høringssvar har Odense Byråd vedtaget at foretage en række justeringer og indarbejde en del af de foreslåede tilføjelser af planstrategien.

 

Planstrategi 2015 kan læses på http://planstrategi2015.odense.dk/ Justeringerne af planstrategien foretages inden for de nærmeste uger.