Spring til indhold
Nyhed

Ny gadget får flere skolebørn til at cykle

11-09-2015

CykelScore, der består af en lille chip på cyklen og en række checkpoints placeret langs skolevejene, har det seneste år medvirket til at få syv procent flere skoleelever til dagligt at cykle i skole i et af Odenses tre skoledistrikter.

 

Stigningen svarer til, at en ekstra elev i hver klasse cykler til og fra skole hver dag. Og tre elever i hver klasse cykler ekstra ture i weekender, ferier eller på helligdage.

 

- CykelScore motiverer børnene. Den får dem til på eget initiativ at tage cyklen, og herved skabes en god vane allerede fra barnsben. Herudover kunne det jo være, at børnenes motivation kunne smitte af på forældrene, så de også lokkes med ud på en cykeltur, siger Jane Jegind (V), By- og Kulturrådmand i Odense Kommune.

 

Når skolebørnene cykler rundt i byen, kører de forbi opstillede CykelScore-standere. Deres chip registrerer, at de er cyklet forbi, og det udløser lodder, som de kan bruge til - måske - at vinde en præmie.

 

Odense Kommune har undersøgt børnenes skoletransportvaner i foråret 2014, inden CykelScore blev indført, og igen i foråret 2015, efter CykelScore var indført. Og tallene i undersøgelsen viser, at det reelt er nye cyklister, der tidligere enten blev kørt i bil eller bus til og fra skole.

 

Med indførelsen af CykelScore har Odense Kommune fået en masse data om skolebørnenes cykelaktivitet. Data, kommunen kan bruge i sit fremtidige arbejde med at udvikle Odense i en mere intelligent og bæredygtig retning.

 

- Vi arbejder aktivt på at gøre Odense til et laboratorium for smarte, sunde og bæredygtige løsninger i alle mulige former for partnerskaber med både offentlige og private samarbejdspartnere. Og CykelScore er et glimrende eksempel på, at vi kan nå rigtig langt med nye intelligente løsninger, siger Jane Jegind, by- og Kulturrådmand i Odense Kommune.

 

2224 elever svarende til 40 procent af eleverne i Odenses skoledistrikt syd deltager i CykelScore, som er et helårligt koncept, der er udviklet for at få flere elever til at cykle til og fra skole hver dag. Hver cykeltur tæller som et lod i et virtuelt lotteri, hvor deltagerne kan vinde for eksempel cykeltrøjer, biografbilletter og drikkedunke.

 

Fakta om Smart City Odense

  • Odense vil være på forkant med smarte digitale løsninger, der gør hverdagen lettere for borgere og virksomheder
  • De digitale løsninger udvikles i tæt samarbejde med lokale virksomheder og universiteter
  • Odense har blandt andet fokus på nye måder at regulere trafikstrømme på. Bilister skal fx i realtid kunne se, hvor der erflaskehalse, og de skal via digitale trafiktavler og apps til mobiltelefoner ledes hen til ledige parkeringspladser i byen
  • Odense Kommune stiller informationer og data om fx trafikflow til rådighed for virksomheder, så de både kan udvikle nye løsninger og deres forretning til gavn for vækst og beskæftigelse i Odense
  • Smart City Odense skal gøre Odense til en endnu mere attraktiv by for både borgere og virksomheder
  • Odense Kommune holder workshop for virksomheder, universiteter og rådgivere om smarte mobilitetsløsninger mandag den 5. oktober 2015

 

Se mere på www.cykelscore.dk