Spring til indhold
Nyhed

Et samlet byråd indgår forlig om Odenses budget

17-09-2015

Odenses transformation til en moderne storby er ikke længere blot idéer og streger på tegnebordet, men en vision der er godt i gang med at blive til virkelighed, hvilket de mange byggekraner i byen vidner om. Men en moderne storby kræver også velfærdsgoder og en hverdag, der er en storby værdig.

 

Med forliget er det lykkedes at undgå nye besparelser og samtidig tilgodese både unge og gamle, samtidig med at byens infrastruktur udvikles.

 

Alt i alt et budget som Odenses Borgmester Anker Boye er stolt af.

 

-Byrådet har indgået et forlig, hvor der er balance mellem tingene så udviklingen af både by og byliv styrkes, hvor der både er lagt vægt på vækst og velfærd. Det er vigtigt for den transformation byen er i gang med. Der skal være job og oplevelser i Odense, men det skal også være fantastisk by at leve i, siger Anker Boye(A).

 

Odenses infrastruktur tilgodeses også i det netop indgåede forlig. Der afsættes 10 mio. kr. til sikre skoleveje i 2016 ligesom i 2015. Byrådet er også enige om fortsat at gøre det lettere at vælge bilen fra og cyklen til. Derfor afsættes der 6 mio. kr. til nye cykelstier.

 

Letbanens etape 2 fra Seden til Odense ZOO indgår også i forliget. Til etablering og drift afsættes 5 mio. kr. i 2016, stigende med 5 mio. kr. årligt herefter.

 

Som noget nyt oprettes der en støjpulje til medfinansiering af støjdæmpende foranstaltninger, som borgere langs de mest trafikerede veje kan søge om. Puljen bliver på 3 mio. kr. i 2016 og 2017.

 

-Jeg glæder mig over, at der igen er fundet penge til sikre skoleveje, så vores børn kan komme sikkert til og fra skole. Og med penge til nye cykelstier og fortsat prioritering af infrastrukturen sikrer vi at rammerne for et moderne Odense er tilstede, siger By- og Kulturrådmand, Jane Jegind (V).

 

Ud over penge til sikre skoleveje får Odenses børn og unge også glæde af, at Odenses folkeskoler tilføres 10 mio. kr. ekstra i 2016. Et beløb der stiger til 15 mio. kr. årligt fra 2017 og frem.

 

De udsatte børn prioritereres med 10 mio. ekstra i alle overslagsårene. De 10 mio. kr. skal fra 2017 finansieres ved et strukturtjek af Børn- og Ungeområdet, der skal frigøre mellem 10 og 25 mio. kr. til reinvestering i børn- og ungeområdet.

 

Rådmand for børn og unge, Susanne Crawley Larsen har prioriteret folkeskolen og de udsatte børn højt i forhandlingerne.

 

-Jeg er utrolig glad for, at det er lykkedes både at finde nogen penge til at forbedre vores folkeskoler og hjælpe de udsatte børn og unge. Vi er midt i en transformation af Odense, og den udvikling kræver også veluddannede og robuste børn og unge, siger Susanne Crawley Larsen (B).

 

Med et forlig der både indeholder plads til vækst og velfærd, er der grundlag for at Odenses transformation bliver en succes, mener Beskæftigelses- og socialrådmand, Steen Møller, (C).

 

-Jeg er begejstret over, at vi med budgetforliget er enige om, at vi skal videre med letbanens anden etape fra Seden til Odense ZOO. Det er et utrolig vigtigt signal til mulige investorer, og danner grundlag for, at vi nu kan begynde at afdække mulighederne for statslig medfinansiering.

 

Sikringen af 22 mio. kr. til videreførelse af en række velfærdsprojekter for Odenses ældre, glæder Enhedslistens Ældrerådmand, Brian Skov Nielsen (Ø).

 

-Vi skylder dem, som har skabt det samfund vi lever i, at de har ordentlige forhold. Med 22 mio. kr. i ryggen kan vi forsætte arbejdet med en række livsforbedrende projekter for Odenses ældre.

 

Også SF og Dansk Folkeparti er tilfredse med at budgettet har en social profil.

 

-Det har været afgørende for os at tilgodese folkeskolen og udsatte børn i næste års budget. Det er enormt vigtigt, at vi ikke glemmer de bløde værdier, mens vi udvikler Odense, siger SFs viceborgmester Brian Dybro (F).

 

-Særligt i år hvor ældremilliarden ikke længere er øremærket, er det vigtigt at huske, at de ældre bliver tilgodeset. Det gør de ved den her aftale, mener Dansk Folkepartis byrådsmedlem, Pernille Bendixen(O).