Spring til indhold
Nyhed

Data – en forudsætning for fremtidens velfærd

23-09-2015

Inspirationsdagen vil give konkrete eksempler på, hvorledes kommunerne kan udnytte deres eksisterende data til at skabe ny viden og dermed understøtte og nytænke velfærdsløsninger.

 

- Vi er nødt til hele tiden at udvikle vores måde at tænke velfærdsløsninger på. En hjælp til dette er brugen af data. Gennem data kan vi få ny viden og se nye sammenhænge. Det hjælper os til nytænkning og til at prioritere de rigtige løsninger, så vi bruger vores ressourcer på det, der virker, siger Anne Velling Christiansen, bestyrelsesformand i Geo Fyn.

 

De 60 kommunale chefer vil, som en del af dagens program, blive introduceret for en række konkrete kommunale cases, hvor brugen af data har været afsæt for at tilbyde en ny og anderledes service til både borgere og virksomheder. Dagen faciliteres af /KL.7, der er forfattere til bogen "Data - virksomhedernes nye grundstof".

 

- Formålet med inspirationsdagen er, at skabe en lyst og et engagement blandt de kommunale chefer, så deres kommune kan se værdien i at give sig i kast med at udnytte de mange datakilder, som de har til rådighed i kommunen. siger Geo Fyns projektchef Jesper Gaardboe Jensen og fortsætter.

 

-For at få den mest optimale brug af data, er det centralt at kommunerne indgår i tætte samarbejder på tværs af kommunegrænserne, men også i tætte samarbejder med borgerne og virksomheder.

 

Som opfølgning på inspirationsdagen vil Geo Fyn i de kommende måneder besøge de fynske kommuner samt Langeland og Ærø for at indsamle ideer til tværgående kommunale dataprojekter.

 

Fakta om Geo Fyn

Geo Fyn er et selskab ejet af de fynske kommuner, samt Langeland og Ærø.

Selskabet skal understøtte ejerkommunerne i gennemførslen af fælleskommunale projekter – gerne med data som omdrejningspunkt, herunder indhente ny viden gennem dataanalyse og sammenstilling, samt sikre at data er let tilgængelige for myndigheder, virksomheder og borgere, så der skabes optimal samfundsmæssig nytte af dataene.