Spring til indhold
Nyhed

Bolbro bestemmer – denne gang over 200.000 kr.

03-09-2015

Arbejdsgruppen har valgt at dele puljen på de 200.000 kr. op i to, så de 100.000 kr. er øremærket til ideer, der koster mere end 25.000 kr., mens den anden halvdel af puljen er øremærket til ideer, der koster 25.000 kr. eller derunder.

 

De 10 ideer, der kan stemmes om, er:

  • Bolbro Parkour park – kr. 100.000,-
  • Bolbro Bevægelsespark – kr. 100.000,-
  • Renovering af betonpyramider – kr. 50.000,-
  • Bolbro rundt på cykel - kr. 5.000,-
  • Nyttehaver – kr. 25.000,-
  • Den kreative skurvogn – kr. 25.000,-
  • Legepatruljen - kr. 15.000,-
  • Dansktræning for borgere med flygtninge-/immigrantbaggrund – kr. 10.000,-
  • Bolbro Dagen – kr. 25.000,-
  • Øst, vest, Bolbro bedst – kr. 10.000,-

Mere om de enkelte ideer

 

Forsøg med borgerstyret budgettering

Odense Byråd afsatte i 2014 2 x 100.000 kr., som borgerne i hhv. Bolbro og Dalum frit kunne bruge til netop lige det, der var opbakning til i de to bydele. I 2015 er beløbet 200.000 kr. for hver af de to bydele. Det er en del af Forstadspuljens midler, der er blevet øremærket til forsøg med borgerstyret budgettering. Borgerstyret budgettering er med til at støtte lokale initiativer og engagement, skaber muligheder for at blive en del af nye fællesskaber og nye naboskaber og sætter fokus på betydningen af et godt og aktivt nærdemokrati.

 

Se mere på www.bolbro.net eller i facebook-gruppen ”Bolbro bestemmer”