Spring til indhold
Nyhed

Børn- og ungeudvalg sender forslag til omprioriteringer for 30,5 mio. kr. i høring

08-12-2015

Da udgifterne til især anbringelse af børn uden for hjemmet fortsætter med at stige i Odense Kommune, har Børn- og Ungeudvalget i dag valgt at foreslå omprioriteringer for 30,5 mio. kr. inden for sit eget budget.

 

”Det har været en meget svær øvelse, for økonomien har i flere år været anstrengt på hele børne- og ungeområdet. Men vi er nødt til at finde penge til de allermest udsatte børn. Vi har forsøgt at skærme kerneydelsen, velvidende at det ikke har været muligt fuldt ud,” siger børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R).

 

I Børn- og Ungeudvalget sidder ud over R også V, S, DF og SF, og det er et enigt udvalg, som nu sender forslag til omprioriteringer for 30,5 mio. kr. i høring i fem uger både hos medarbejderorganisationer, forældrebestyrelser, fælles elevråd og øvrige interesserede. Først på mødet den 26. januar 2016 træffer Børn- og Ungeudvalget sin endelige beslutning.

 

”Alle vil blive hørt, og vi vil tage alle argumenter seriøst. Men selvfølgelig vil en del til den tid blive skuffet. Men her er det vigtigt at huske på, at pengene går til området for udsatte børn, som ikke har en særlig stærk stemme i den offentlige debat,” siger Susanne Crawley Larsen.

 

Udvalget har udpeget omprioriteringer for 30,5 mio. kr., selv om det vurderede underskud for 2016 kun er på ca. 23 mio. kr. Under dagens møde blev det imidlertid klart for udvalget, at personalesituationen i Familie- og Velfærdsafdelingen i øjeblikket er så alvorlig, at der er brug for en akut indsats. Den er vurderet til at udgøre ca. 5 mio. kr. Samtidig har man peget på yderligere ca. 2 mio. kr., så udvalget på baggrund af den kommende høringsfase har mulighed for at foretage nogle fravalg.

 

Blandt de foreslåede omprioriteringer er blandt andet medarbejdersammensætningen i daginstitutionerne - så der bliver færre uddannede pædagoger og flere pædagogmedhjælpere, færre uddannede lærere i den understøttende undervisning, men også nedlæggelse af musik- og skovbørnehaver samt mindre svømmeundervisning.

 

De konkrete forslag til omprioriteringer er vedhæftet pressemeddelelsen. både listen med omprioriteringsforslag samt vejledning til høringsfasen kan ses her. Fristen for at indsende høringssvar er 14. januar 2016 kl. 10.00.

 

Vedhæftede filer

Oversigt over omprioriteringsforslag til høring - Budget 2016.pdf
Omprioriteringsforslag til høring - Budget 2016.pdf

 

Kontaktinformation

Børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R), tlf. 30 60 44 19.