Spring til indhold
Nyhed

Beskæftigelses- og Socialudvalget på studietur til Vancouver, Canada

29-08-2015

Den nye viden, inspiration og indsigt skal være en vigtig del af et fælles fundamentet for politikere og embedsmænd, der har startet arbejdet med at skabe de kommende års samlede uddannelse og beskæftigelsesstrategi for forvaltningen.

Studieturen er arrangeret i samarbejde med Socialstyrelsen og Rambøll Management.

Den samlede tur inklusiv rejse foregår fra den 29.8 til den 5.9 2015, og besøget er planlagt med et tema for hver dag på studieturen

Tema 1: Uddannelse og beskæftigelse – strategi, politik og omsætning.

Tema 2: Vækst og integration i et ressource-perspektiv.

Tema 3: Særlig socialt udsatte – vejen til uddannelse og beskæftigelse.

Tema 4: Uddannelse og beskæftigelse – unges overgange og fastholdelse

Desuden afholdes der et ordinært udvalgsmøde undervejs på turen.

 

- Vi har en betydelig udfordring i Odense på områder som beskæftigelse og integration i disse år. Derfor arbejder vi netop nu med at skabe en samlet uddannelse og beskæftigelsesstrategi, som skal være ledetråd for udvalgets arbejde. Vi politikere og embedsmænd vil sammen få ny viden og inspiration til vores kerneopgave i Odense med at få flere borgere i job eller uddannelse. Derfor ser jeg frem til denne intensive studietur pakket med faglige indslag, siger rådmand Steen Møller.

 

Socialstyrelsen, der er beliggende i Odense, deltager med nøglemedarbejdere på studieturen for at kunne hjembringe faglig viden fra Canada, som eventuelt kan deles med andre danske kommuner og myndigheder.

 

- I Vancouver har vi identificeret en række spændende ”best practice” tilgange på centrale dele af social- uddannelses- og beskæftigelsesområdet. I Canada har lokalregeringerne eksempelvis betydelige erfaringer med at integrere og aktivere nye borgere i samfundet. Ny inspiration og tanker er vigtige for os at få med hjem til vores strategiarbejde, siger direktør Renè Junker, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

 

Der udarbejdes efterfølgende en faglig rapport, som vil blive lagt frem for Beskæftigelses – og Socialudvalget.