Spring til indhold
Nyhed

ATP Ejendomme bliver medinvestor i Borgernes Hus i Odense

18-09-2015

Borgmester Anker Boye (S) og By- og Kulturrådmand Jane Jegind (V) glæder sig over, at Odense hermed tager endnu et skridt i udviklingen mod at blive en moderne dansk storby.

 

-Borgernes Hus er et vigtigt element i Odenses igangværende transformation og jeg er særligt glad for at huset bliver realiseret i samarbejde med eksterne investorer, der også kan se potentialet i projektet, siger Borgmester Anker Boye.

 

Med Borgernes Hus nytænkes måden, hvorpå Odense Kommune og Odenseanerne i fællesskab yder og skaber velfærd på. Nøgleordene er læring, formidling, civilsamfund, aktivitet, fællesskab, samarbejde, skaberkraft og gensidig inspiration.

 

Borgernes Hus bliver et moderne forsamlingshus, hvor mennesker mødes omkring fælles interesser på tværs af samfundslag, aldersgrupper og kulturer. Borgernes Hus understøtter, at ting kan ske, og det ser By- og Kulturrådmand Jane Jegind frem til.

 

-Borgernes Hus er stedet, hvor vi alle kan hente viden og oplevelser. Der vil være en lang række selvbetjeningsmuligheder samt mulighed for at hente hjælp til selv at være en aktiv aktør i jagten på det gode liv. Det er stedet, hvor du bidrager med dine egne ressourcer, samtidig med at der er mulighed for hjælp, hvis der er behov for det. Det nye hovedbibliotek udgør husets fundament og er med fokus på læring og formidling med til at sætte retningen for husets aktiviteter og fællesskaber, siger By- og Kulturrådmand Jane Jegind.

 

Borgernes Hus skal skabe rammerne for gode oplevelser og historier, som kan mærkes, når man er der, og som ikke bare tiltrækker odenseanere, men også besøgende og turister. Borgernes Hus bliver med deltagelse af Odense Hovedbibliotek, Borgerservice (Indgangen), Odense Musikbibliotek, Center for Civilsamfund samt Frivilligcenter Odense.

 

Det bliver Odense Banegårdcenter som kommer til at danne den fysiske ramme om Borgernes Hus. Borgenes Hus vil samlet set komme til at råde over godt 10.000 m2. Der vil blandt andet blive direkte adgang til Borgenes Hus fra gadeplan ved Østre Stationsvej.

 

Samlet set investerer Odense Kommune og ejeren af Odense Banegårdcenter, ATP Ejendomme, kr. 35-40 mio. i realiseringen af huset.

 

-Vi har løbende fulgt udviklingen i Odense, og er flere gange blevet bekræftet i, at byen er på vej fremad. Vi har store forventninger til vores investering, hvilket ikke mindst skal ses i lyset af den brede politiske opbakning til den vækststrategi, som Odense Byråd har besluttet og til stadighed forfølger, siger Direktør i ATP Ejendomme Michael Nielsen.

 

Ud over Odense Banegårdcenter har ATP Ejendomme investeret i bl.a. Rosengårdscentret, Magasin-ejendommen og en række ejendomme i Vestergade.

 

Der vil nu blive igangsat en detailprojekteringsfase, hvor de berørte brugere og medarbejdere i fællesskab skal arbejde med indretningen af det fremtidige Borgernes Hus.