Spring til indhold
Nyhed

Alle Odense-børn skal have glæde af Basecamp-erfaringer

06-10-2015

40 procent af 9. klasseseleverne og 52 procent af 10. klasseeleverne, som deltog i det intensive læringsforløb Basecamp, endte med at gennemføre en eksamen med karakteren 02 i dansk og matematik.

 

I efteråret 2014 blinkede elevernes standpunktskarakterer ellers røde. De havde ikke karakteren 02 i gennemsnit i dansk og matematik, som kræves for at komme på en erhvervsuddannelse. Med andre ord var de i risiko for at blive sat uden for døren uddannelsesmæssigt resten af livet.

 

I samarbejde med firmaet True North tilbød Odense Kommune eleverne et fire ugers intensivt læringskursus med titlen Basecamp. Resultatet blev, at eleverne rykkede sig fagligt og socialt, og derudover kastede projektet vigtig viden af sig. Blandt andet viste det sig, at mange af eleverne tidligt i deres skoleforløb havde fået en eller flere sociale sager med i bagagen, hvilket kræver særlig opmærksomhed.

 

Om det siger rådmand i Børn- og Ungeforvaltningen Susanne Crawley Larsen (R):

 

- Det allervigtigste ved Basecamp-forløbet er, at vi har fået kendskab til, at mange af de børn, som har svært ved at lære, også har haft en problemfyldt barndom. De er så udfordrede i deres hverdag, at de har svært ved at få ro i hovedet til at lære og huske. Vi ved derfor nu, at hvis de skal have en reel chance i vores skolesystem, så skal vi organisere folkeskolen på en anden måde, så vi tager hensyn til de forhold – og at vi skal sætte ind allerede i børnehaverne og de lave klasser.

 

Særligt forløb på anden Odense-skole

 

På Seden Skole lavede man samtidig med Basecamp et særligt forløb for 10 elever, som også havde store udfordringer. Resultatet blev, at de også løftede sig fagligt, og at der ikke var den store forskel i udbytte mellem de to elevgrupper.

 

- Erfaringerne fra Seden Skole viser, at man godt kan lave forløb inden for rammerne af folkeskolen, og at der kan være flere måder at lave intensive forløb på. Men Basecamp rækker længere ud end det, for vi har fået en viden om eleverne og deres læringspotentiale, som vi ikke havde før. Det er en viden, alle Odenses elever bør have gavn af, siger Susanne Crawley Larsen.

 

Syddansk Universitet laver en større evaluering af projektet, som udkommer sidst i oktober, og i november kommer Børn- og Ungeforvaltningen med sit bud på, hvordan man kan arbejde videre med de indsamlede erfaringer.