Spring til indhold
Nyhed

75 foreninger i Odense får seks mio. kr. til frivilligt socialt arbejde

09-12-2015

- De frivillige sociale foreninger gør en kæmpe indsats for en bred gruppe af borgere i byen med behov for en håndsrækning. Jeg er glad for, at vi i 2016 kan støtte ikke mindre end 75 forskellige foreninger i deres arbejde. Med denne støtte giver vi de frivillige i foreningerne muligheder for at skabe meningsfulde aktiviteter og netværk til glæde for byens borgere, siger rådmand for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Steen Møller.

 

 

Tilskud gives både til udvikling af projekter og til drift.

 

Fra udviklingspuljen er Foreningen ”Man-Fred” med 200.000 kr. blandt de nye støttemodtagere. Foreningen har til formål at yde mænd og fædre rådgivning i skilsmisse- og parbrudskriser. Erfaringen viser, at dette ellers kan risikere at udløse en social deroute for mange mænd. Aktiviteterne i Man-Fred inkluderer også børn i skilsmisse. Foreningen har pt. 12 frivillige tilknyttet, og tilskuddet skal bl.a bruges til et nyt mødested for brugere og frivillige.

Foreningen ”2 Timer om Ugen” får 400.000 kr. i driftstilskud til arbejdet med at matche voksne danske frivillige med børn med udenlandsk baggrund. Målet er, at det enkelte barn får en forståelse for dansk levevis og danske traditioner og dermed et sprogligt og kulturelt løft ved skolestart. Foreningen med 20 frivillige har til huse i Vollsmose og udvider nu målgruppen til nyankomne voksne flygtninge

 

Frivilligt socialt arbejde til glæde for mange

”Man-Fred” og ”To timer om ugen” er blot to eksempler fra den lange liste.

Målgrupperne for puljen er mange og omfatter: Børn og unge med særlige vanskeligheder eller ensomhed, misbrugere, kronisk syge, handicappede og sindslidende, ensomme, etniske minoriteter, der har svært ved at integrere sig, udstødte og marginaliserede grupper samt mennesker i krise.

 

Der kan stadig søges penge til 2016

Selvom tildelingen af frivillighedsmidlerne netop er besluttet, er det ikke for sent at søge om tilskud i 2016. Ca. 820.000 kr. er reserveret til løbende ansøgninger til opstart af nye foreninger og til udvikling af nye aktiviteter i 2016.

 

Foreninger, der ønsker at søge §18 midler fra udviklingspuljen kan søge løbende via www.odense.dk/frivillig og opfordres herudover til at søge midler ved hjælp af Odenses elektroniske puljeguide gennem Frivilligcenter Odense.