Spring til indhold
Nyhed

62 foreninger for ældre modtager støtte til frivilligt socialt arbejde i Odense

24-11-2015

Hvert år tildeles en række frivillige foreninger et økonomisk tilskud, de sålkaldte paragraf 18 og 79-midler, der skal understøtte deres frivillige sociale arbejde. Igen i år var der mange ansøgere og ligeså mange modtagere til glæde for ældre- og handicaprådmand, Brian Skov Nielsen, der udtaler:

 

”Det er vigtigt, at vi bruger og anerkender det aktive og engagerede civilsamfund, som er til stede i Odense. De frivillige foreninger og organisationer gør en kæmpe indsats. Den kan vi bl.a. støtte ved at tildele dem de nødvendige midler til aktiviteter, der sikrer, at alle ældre kan blive en del af et fællesskab, der skaber netværk, meningsfuld indhold i dagligdagen og i sidste ende bedre livskvalitet.”

 

Ny proces og prioritering for tildeling

Tidligere har Ældre- og Handicapudvalget kun taget stilling til tildeling af midler over 50.000 kr., mens ansøgninger under 50.000 blev behandlet af indstillingsudvalget bestående af frivillighedskonsulenter og repræsentanter fra Ældreråd og lokalrådene. Men i år har beslutningsprocessen været skruet sammen på en sådan måde, at udvalget har taget stilling til alle ansøgninger, store som små, ud fra en række prioriteringer.

 

Udvalget besluttede bl.a. at lægge et administrativt loft på tilskud til foredrag og udflugter på 5.000 kr. og i de tilfælde, hvor der bliver givet afslag på større ansøgte beløb til hhv. foredrag og udflugter, opfordres foreningerne til at samarbejde med diverse oplysningsforbund og hinanden for at etablere de ønskede arrangementer i samarbejde. Derudover har udvalget bl.a. valgt som hovedregel at prioritere kontinuerlige aktiviteter frem for enkeltarrangementer, fordi de kontinuerlige aktiviteter i højere grad hjælper de mest udsatte og ensomme ældre til igen at få et socialt netværk og aktivt liv.

 

Brian Skov Nielsen er glad for at have været med i hele processen fra fastlæggelse af prioriteringerne til den endelige tildeling, idet det har givet ham og det resterende udvalg en mulighed for sætte en politisk retning for tildeling af midlerne.

 

Der kan stadig søges penge til 2016

Og selvom tildelingen af frivillighedsmidlerne på ældreområdet netop er besluttet, så er det ikke for sent at søge om tilskud i 2016. 10 % af de § 18-midler, der kommer som bloktilskud fra staten, hvilket svarer til 213.209 kr. er nemlig reserveret til løbende ansøgninger til opstart af nye foreninger og til udvikling af nye aktiviteter i 2016. Derudover er der et restbeløb på 331.717 fra hovedpuljen, som det vil være muligt at søge løbende i 2016.

 

Elektronisk puljeguide

Odense Kommune har tegnet abonnement på Schultz Puljeguide, der giver gratis adgang til at søge øvrige puljer og fonde til frivilligt arbejde. Foreninger, der ikke har modtaget hele eller dele af det ansøgte beløb, opfordres til at søge midler ved hjælp af den elektroniske puljeguide. Der er udpeget kontaktpersoner i Seniorhus Odense, Frivilligcenter Odense og Foreningsværkstedet, der kan give adgang samt hjælpe og vejlede i brugen af den elektroniske puljeguide.