Spring til indhold
Nyhed

5 millioner kroner skal gavne anbragte børn

27-10-2015

De havner i konflikter. De har koncentrationsbesvær. Og de er tit kede af det.

 

Sådan er hverdagen ofte for anbragte og anbringelsestruede børn. Men nu har Børn- og Ungeudvalget besluttet at bruge 5 mio. kr. fra projektet ”Talent, potentiale og social mobilitet” på dem.

 

Rådmand Susanne Crawley Larsen (R), Børn- og Unge forvaltningen, er glad for, at et enigt udvalg har prioriteret de udsatte børn:

 

-Jeg glæder mig over, at vi i udvalget er enige om, at der er behov for at give nogle af disse børn, som har det så svært i deres hverdag, et særlig fokus. At give børnene en god uddannelse er noget af det bedste, vi kan gøre for, at de anbragte børn får et liv med valgmuligheder og et afsæt for at forfølge deres drømme. Det er der også god samfundsøkonomi i.

 

To fokusområder

De fem millioner skal især bruges på to fokusområder:

 

For det første skal de mest udsatte børn have et særligt læringsløft, så de fagligt og socialt klarer sig bedre. Forskning viser nemlig, at nok har børnene potentiale til at lære, men situationen omkring deres familieforhold gør det svært for dem.

 

Der er i dag 115 anbragte børn, der går i skole i Odense og 43 familier med lidt over 100 børn, som ikke er anbragt, men får massiv støtte, og som kan være i målgruppen for indsatsen.

 

For det andet skal socialrådgivere og sundhedspersonale trænes i at blive bedre til at inddrage personer, som barnet kender, så de kan hjælpe barnet. Amerikanske studier viser nemlig, at den slags indsatser styrker familier, så de kan få det anbragte barn hjem eller anbringe det hos en person, barnet kender.

 

Fokusområderne ligger i forlængelse af den viden, som Basecamp, forårets intensive læringskursus for de børn, som har det sværest i folkeskolen, gav. Samtidig støtter fokusområderne op om målsætningen med at få det store antal anbringelser af udsatte børn ned, hvilket også er kernen i Børn og Ungeforvaltningens strategi, ”Nye Veje Sammen”.

 

Talentprojekt udskydes til 2017

Udvalgets prioritering af midlerne til de udsatte børn betyder, at talentprojektet, der skal fokusere på elevernes individuelle evner i folkeskolen, venter til 2017.

 

-Prioriteringen af de udsatte børn og deres familier betyder, at vi venter lidt med talentdelen. Det er selvfølgelig ærgerligt, men samtidig nødvendigt, siger Susanne Crawley Larsen (R).