Spring til indhold
Nyhed

35 millioner til forbedringer af skoler og dagtilbud i Odense

09-12-2015

Et enigt byråd vedtog i dag, at anden etape af den modernisering og renovering, der begyndte tidligere i år på skoler og dagtilbud i Odense Kommune, sættes i gang. De 35 millioner kr. er et resultat af budgetforliget fra sidste år, hvor politikerne i Odense øremærkede 137 millioner kr. til ændringer og forbedringer af skoler og dagtilbud over de kommende fire år.

 

Der er ingen tvivl om, at pengene falder på et tørt sted, men renovering handler ikke kun om nye vinduer og tagsten, det handler i høj grad om forbedringer af rammerne:

 

- Det er en vigtig investering i vækst, at de rammer og omgivelser, byens børn lærer og leger i, bliver styrket og udviklet. Det handler langt fra kun om selve bygningerne. Den nyeste forskning peger på, at de fysiske rammer påvirker og understøtter børn og unges læring og trivsel. Så i mine øjne er investeringerne afgørende, for at vores børn får mulighed for at udvikle sig til unge mennesker, siger rådmand for Børn- og Ungeforvaltningen, Susanne Crawley Larsen (R).

 

At de odenseanske skoler og dagtilbud har brug for opdaterede fysiske rammer, er politikerne enige om, men det har været en udfordring, at få det hele til at gå op:

 

- Det er vigtigt, at vi sikrer børn og ansatte ordentlige rammer i hverdagen, og vi har et behov for en øget indsats på flere bygninger. I 2015 investerede vi 30 millioner kroner, og nu har vi yderligere 35 millioner kroner på vej til udvalgte skoler og dagtilbud. Det havde været ideelt med flere ressourcer her og nu, men vi har øremærket 137 millioner over de kommende år. Samlet set er det en stor investering, som først og fremmest vil komme vores børn til gavn, men den vil også være med til at skabe vækst og arbejdspladser i Odense, siger by-og kulturrådmand, Jane Jegind (V).

 

I Odense er skoler og dagtilbud fordelt mellem to forvaltninger. By- og Kulturforvaltningen har ansvaret for bygninger og udearealerne, og Børn- og Ungeforvaltningen står for dagligdagen i og omkring bygningerne – nemlig hverdagen for de 26.000 børn og unge samt medarbejdere i institutioner og skoler.

 

For børnenes skyld

De kommende renoveringer tager udgangspunkt i den renoverings- og moderniseringsplan Børn- og Ungeforvaltningen og By- og Kulturforvaltningen besluttede i slutningen af november. En plan, der sætter fokus på børnenes læring og trivsel:

 

- Renoveringen af skoler og børnehuse handler ikke bare om udskiftning af gammelt med nyt. Alle udbedringer tager nemlig udgangspunkt i børnenes læring, sundhed og trivsel. Moderniseringsplanen betyder blandt andet, at der er sættes fokus på indretning af undervisningsrum med en tydelig markering af, hvad rummene skal bruges til. Det kan være en indretning, der er opfordrer til fysisk aktivitet i løbet af skoledagen, fx en rutsjebane ved siden af trappen eller mulighed for fordybelse og ro i et boghjørne, selvom man er én af mange i børnehaven, siger Susanne Crawley Larsen.

 

- Renoverings- og moderniseringsplanerne er et skridt i den rigtige retning, og det glæder jeg mig over. Det giver børn og unge bedre vilkår, og det skal vi også holde et politisk fokus på, selvom den kommunale økonomi er trang i disse år. Hvis der undervejs viser sig nye muligheder for yderligere tiltag, vil jeg kigge positiv på det. Nu er det først og fremmest vigtigt, at vi får prioriteret ressourcerne bedst muligt, og her er disse planer det rigtige fundament, siger Jane Jegind.