Spring til indhold
Nyhed

22 millioner til Odenses ældre

17-09-2015

- Jeg er godt tilfreds med forliget som helhed. Jeg kunne selvfølgelig godt have tænkt mig endnu flere penge til ældreområdet, men når udgangspunktet var nul kroner, er jeg både glad og lettet over, at vi nu har forhandlet 22 mio. op af kommunekassen, til gavn for de ældre, siger rådmand for Ældre- og Handicapforvaltningen, Brian Skov Nielsen (EL).

 

Ældremilliarden blev sat på finansloven af den forrige regering med henblik på at give et varigt og permanent løft af ældreområdet. De to første år skulle pengene ansøges via en statsligpulje, men fra 2016 blev penge i stedet givet direkte til kommunerne som en del af bloktilskuddet. Dermed var pengene ikke længere øremærket de ældre, og i det første budgetudkast var der lagt op til, at pengene alene skulle dække andre udgifter.

 

Penge til svage og udsatte ældre

Hidtil har Odense fået omkring 32 mio. kr. øremærket fra ældremilliarden. Pengene er anvendt på en række projekter, der er målrettet genoptræning og forebyggelse, og de er kommet særligt de svage og udsatte ældre til gode. Projekterne var i fare for at blive lukket, men med de 22 mio. er det nu muligt at fortsætte de af projekterne, som Ældre- og Handicapudvalget ønsker at prioritere.

 

- Nu ved vi, hvor mange penge vi har at gøre godt med. Jeg vil lægge op til, at vi i fællesskab i Ældre- og Handicapudvalget ser grundigt på, hvordan vi kan bruge pengene, så vi gør mest mulig gavn for de ældre. Både nu og på lang sigt”, siger rådmand Brian Skov Nielsen, og fortsætter:

 

- De indsatser, vi laver for de her penge, giver en masse ældre en bedre hverdag. Det er projekter, der tilgodeser svage og udsatte ældre, og som gør os i stand at hjælpe folk tidligere og bedre. Det er den vej, vi skal, og derfor er jeg også glad for, at vi mine kollegaer i byrådet var med på at finde en rimelig løsning.